علیرضا مختارپور

 علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور

علیرضا مختارپور

Alireza Mokhtarpour

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.