دکتر مهدی ناصری

دکتر مهدی ناصری استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

دکتر مهدی ناصری

Dr. Mahdi Naseri

استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عوامل موثر بر دقت کنتورهای آب و ارائه رویکردی مناسب جهت تعویض آن ها با استفاده از روش خوشه بندی وشبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 1
2 کاربرد فیلتر کالمن غیر خطی توسعه یافته در بهبود نتایج مدل سازی جریان آب زیرزمینی در آبخوان آزاد (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 2
3 کمینه سازی هزینه های پمپاژ درآبخوان آزاد تحت مدل شبیه سازی - بهینه سازی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی سطوح شیبدار (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر میزان آبدهی رودخانه دز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
2 ارزیابی تاثیر خشکسالی بر شوری منابع آب زیر زمینی (مطالعه موردی:دشت قاین خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
3 ارزیابی رفتار بتن الیافی در تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار انفجار با نرم افزار المان محدود ABAQUS (نمونه موردمطالعه: سد زاوین کلات) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
4 ارزیابی کیفیت آبهای سطحی با استفاده از شاخص های کیفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
5 ارزیابی مدل های درون یابی در برآورد پارامتر هدایت الکتریکی ) EC ( توسط نرم افزار GIS )مطالعه موردی دشت بیرجند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
6 برآورد سطح پوشش برف با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
7 بررسی دقت استفاده از نمودارهای SCS با استفاده از الکوی توزیع زمانی رگبارهای بکار رفته در کشور ( ‏محدوده ی مورد مطالعه کل استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
8 بررسی روند پارامترهای اقلیمی دما و بارش - مطالعه موردی شهرستان تربت حیدریه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
9 بررسی روند تغییرات خشک سالی در استان خراسان جنوبی و تاثیر آن در مدیریت بهینه آب (دریافت مقاله) همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت
10 بررسی عملکرد شاخصهای خشکسالی هواشناسی درارزیابی خشکسالی دراستان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
11 بررسی عملکرد کنتورهای آب شهری و حساسیت آنها در دبی شروع (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت
12 بررسی عوامل موثر برجذب و رضایت گردشگران قنات بلده فردوس (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
13 بررسی کیفی آب های زیرزمینی با شاخص WQI مطالعه موردی: شهرستان فردوس (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
14 بررسی مدیریت تقاضای آب کشاورزی در منابع آبهای زیرزمینی با تاکید بر سیاست قیمت گذاری با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی PMP (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
15 بررسی نقش آب مجازی در مدیریت منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
16 بررسی نقش قنات بلده فردوس در توسعه گردشگری و توریسم بر اساس ماتریس SWOT (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
17 بررسی نقش و عملکرد رسانه در ارتباطات بین الملل (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
18 بررسی و ارزیابی عملکرد مدل LARS-WG در شبیه سازی پارامترهای اقلیمی حوضه آبریز طبس در دوره 2045-2015 میلادی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
19 بهبود پیش بینی سطح آب زیرزمینی با استفاده از فیلتر کالمن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
20 بهبود نتایج مدلسازی جریان در آبخوان محصور با استفاده از فیلتر کالمن (اصلاح) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
21 بهینه سازی ابعاد سد بتنی وزنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک نمونه موردی سد زاوین کلات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
22 بهینه سازی هزینه ی برداشت آب با استفاده از الگوریتم بهینه سازی PSO در آبخوان محصور (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
23 پهنه بندی استان خراسان جنوبی از لحاظ دما وبارش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
24 پیش بینی بلند مدت دما و بارش ایستگاه دزفول با در نظر گرفتن فاکتور تغییر اقلیم به کمک مدل LARS-WG (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
25 تاثیر هیدروکلیماتولوژی تغییر اقلیم بر سطوح انرژی سد دز در افق بلند مدت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
26 تحلیل خطوط لوله آبرسانی تحت بارگذاری ناشی از انتشار موج زلزله با نرمافزار اجزاء المان محدود ABAQUS (مورد مطالعه: سیستم آبرسانی شهر بیرجند) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
27 تحلیل عددی داده های آماری منابع آب موجود در استان خراسان جنوبی؛ نگاهی به بحران آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
28 تعیین الگوی توزیع زمانی رگبارها در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 تعیین پتانسیل خورندگی ورسوب گذاری آب شرب روستاهای تحت پوشش شرکت آبفار خراسان جنوبی شهرستان درمیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
30 تعیین طول پرش هیدرولیکی روی سطوح با شیب مثبت با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
31 شبیه سازی عددی جریان آب زیرزمینی با استفاده از روش بدون شبکه (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
32 طبقه بندی دلایل موثر بر ماندگاری قنات با استفاده از نرم افزار Nvivo (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
33 طبقه بندی کیفی آب جهت مصارف شرب کشاورزی صنعت (مطالعه موردی دشت درمیان - اسد آباد خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
34 طراحی المان های آبی از منظر زیباسازی شهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
35 کاربرد مدل چانه زنی نش در بهینه سازی چند هدفه مدیریت آبهای زیرزمینی با استفاده ازالگوریتم NSGA- II (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
36 مدل بهینه سازی میزان تزریق کلر در شبکه های توزیع آب شهری با استفاده ازالگوریتم تکامل تفاضلی با مرتب سازی نامغلوب مطالعه موردی: زون E شبکه توزیع آب شرب بیرجند، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 مدل سازی با سری های زمانی در مدیریت تقاضا و تولید آب شهرستانها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
38 مدیریت خشکسالی های خراسان جنوبی با تمرکز بر مدیریت جامع قنات ها در استان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
39 مدیریت مصرف آب مشهد با مشارکت ذینفعان و بهره برداران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
40 مدیریت منابع آب در خشکسالی (دریافت مقاله) همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی
41 نقش و تاثیر روابط عمومی بر تکریم ارباب رجوع در سازمان ها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری