علی نجف زاده

 علی نجف زاده مربی گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

علی نجف زاده

Ali Najafzadeh

مربی گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاسیس شهبندری ترکیه در مشهد و نقش محمد سامی بیک در اتحاد سه گانه اسلامی ایران، ترکیه و افغانستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 3، شماره: 2
2 دارالفنون رضوی ایدهای برای مقابله با فعالیتهای هیئت تبشیری پرس بیتریان در مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 43، شماره: 87
3 شیوه های واکنش و مخالفت علمای شیعه با فعالیت هیات تبشیری پرس بی تریان در مشهد طی سال های 1301-1309 شمسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 47، شماره: 95
4 مسجد شاه مشهد و کتیبههای آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 46، شماره: 92