دکتر حمیدرضا نجفی

دکتر حمیدرضا نجفی دانشگاه بیرجند

دکتر حمیدرضا نجفی

Dr. Hamidreza Najafi

دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Active and reactive power control via currents of a rotor’s d and q components with nonlinear predictive control strategy in a doubly fed induction generator based on wind power system (دریافت مقاله) دو فصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژی دوره: 3، شماره: 2
2 ارائة مدل احتمالاتی دومرحله‌ای مقید به ریسک برای برنامه‌ریزی ریزشبکه‌های هوشمند مستقل با در نظر گرفتن مشارکت سمت تقاضا (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 10، شماره: 2
3 Improving Coordination and Operating Speed of Overcurrent Relay against Contingency of Presence of Distributed Generators (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 1
4 Novel design and simulation of predictive power controller for a doubly-fed induction generator using rotor current in a micro-hydropower plant (دریافت مقاله) دو فصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژی دوره: 5، شماره: 1
5 Voltage unbalancing reduction in a stand-alone ac-dc hybrid microgrid based on floating compensation reference (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 3، شماره: 3
6 برنامه ریزی بهینه انرژی و ذخیره یک ریزشبکه جزیره ای با درنظرگرفتن بارهای پاسخ گو و قیود امنیتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 4
7 برنامه ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی در ریزشبکه بر پایه مسافرت روزانه خودروها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 4
8 برنامه ریزی محدوده پارکینگ خودروهای الکتریکی و شارژ و دشارژ آن به منظور بهبود قابلیت اطمینان در شبکه های هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 2
9 طراحی حفاظت نیروگاه های خورشیدی در مقابل ضربات صاعقه با استفاده از میله های صاعقه گیر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 1
10 طراحی و پیاده سازی کنترل کننده پیشبین توان برای ژنراتور القایی دو سو تغذیه توسط مولفه های dq جریان روتور در سیستم تبدیل انرژی میکرو نیروگاه آبی (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 4، شماره: 14
11 مدل سازی و تحلیل حالت گذرای ناشی از برخورد مستقیم و غیرمستقیم صاعقه در سیستم های فتوولتاییک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 2
12 مدلسازی تحلیلی و مقایسه آزمایشگاهی عملکرد ژنراتور القایی اتصال سری و ژنراتور القایی معمولی در حالت بهره برداری جدای از شبکه (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 7، شماره: 1
13 یک روش بهینه برای تعیین وضعیت اتصال ریزشبکه به شبکه سراسری با استفاده از اطلاعات محلی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A New Hybrid Model for Doubly-Fed Induction Generator with Inter-Turn Stator Fault (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
2 اتصال منابع تولید پراکنده برای متعادل سازی بار در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
3 اتصال منابع تولید پراکنده برای متعادل سازی بار در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
4 استراتژی پیشبین در یک توربین بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه (DFIG) به جهت کنترل توان با کمک جریان روتور (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
5 استراتژی کنترل پیش بین مستقیم توان های اکتیو و راکتیو، اعمال شده بر روی مبدل AC/DC/AC، در یک ژنراتور القایی دو سو تغذیه مبتنی بر توربین بادی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
6 استراتژی کنترل پیشگو در یک مبدل ماتریسی مستقیم به منظور کنترل جریان بار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
7 انواع پیکره بندی ها وارائه کنترلرپیش بین برپایه مدل برروی اینورتر سیستم های فتوولتائیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
8 Design and Implementation of the Predictive Current Control Strategy in the Form of Laboratory on Single Phase Photovoltaic Grid-Connected Inverter Based on Microcontroller 'TMS320LF2407A (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
9 Evaluation of an autonomous microgrid for rural electrification in Zahedan, Sistan Va Baluchestan (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
10 Evaluation of an autonomous microgrid for rural electrification in Zahedan, Sistan Va Baluchestan (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
11 Failure Diagnosis in Voltage-Source Inverter of PMSM Drive Based on Wavelet Analysis (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی برق اصفهان
12 Optimal Energy Management of an Electric Vehicle Aggregator Considering Uncertainties of Resourses (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
13 Optimal Energy Management of Electric Vehicle Aggregator in the Electricity Market (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
14 Simultaneous Optimal Placement and Sizing of Distributed Generation Resources and Capacitor Banks in Neyriz Distribution Systems for Reliability Improvement and Losses Reduction Using Artificial Bee Colony Algorithm (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق
15 Simultaneous Optimal Placement and Sizing of Distributed Generation Resources and Capacitor Banks in Unbalanced Distribution Network for Reliability Improvement and Losses Reduction (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مکانیک،مهندسی برق و کامپیوتر
16 بررسی تاثیر اجرای برنامه های پاسخگویی بار مبتنی بر قیمت بر هزینه های بهره برداری یک ریزشبکه ی مستقل با حضور منابع تجدیدپذیر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
17 بررسی تئوری وتحلیل عملکرد ماشین SCIMدر حالت گذرا در مدزیرسنکرون و بررسی اثر پارامترهای مختلف بر آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
18 بررسی تئوری وتحلیل عملکرد ماشینSCIMدر حالت ماندگارو ناحیه کار زیر سنکرون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
19 بررسی عملکرد دینامیکی مدل های dq و ولتاژ پشت راکتانس در یک ماشین القایی (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
20 بررسی قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت بهم پیوسته (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق
21 بررسی کاربرد بهینه PSS در نیروگاههای خراسان با استفاده از نرم افزار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس نیروگاههای برق
22 برنامه ریزی احتمالاتی ریزشبكه های هوشمند با در نظر گرفتن عدم قطعیت های منابع تولید تجدیدپذیر و مشاركت سمت تقاضا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین بین المللی انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
23 برنامه ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی در یک پارکینگ خودرو با در نظر گرفتن فضای رقابتی بازار برق (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
24 برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره در یک ریزشبکه ی مستقل با حضور منابع تولید تجدیدپذیر و بارهای پاسخگو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
25 بهبود پایداری ولتاژ و فرکانس ریز شبکه ها با استراتژی کنترل ردیاب خطا توسط خطی سازی فیدبک ورودی_خروجی (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
26 تاثیر توان راکتیو در قابلیت اطمینان سیستم قدرت در حضور سلول های خورشیدی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
27 تاثیر توان راکتیو در قابلیت اطمینان سیستم قدرت در حضور سلول های خورشیدی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
28 تاثیر عدم باز وصل تولید پراکنده بر مرزبندی جزیره های عمدی و هزینه انرژی تامین نشده در شبکه توزیع (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
29 تاثیرموج جریان صاعقه برروی سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
30 تحلیل حساسیت پایداری توربین بادی سرعت ثابت با ژنراتور القائی قفس سنجابی نسبت به پارامترهای توربین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
31 تحلیل و بررسی اثر بارهای دینامیکی بزرگ بر روی پایداری سیستم های قدرت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
32 تحلیل و بررسی پایداری ولتاژ و توان در مدهای مختلف کنترلی یک سیستم تک تزریقه HVDC (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
33 توربینهای بادی سرعت متغیر با ژنراتور سنکرون (مروری بر مطالعات انجام شده، ساختارهای مختلف و مسائل فنی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
34 توزیع ولتاژهای حالت گذرا در سیم پیچ های ترانسفورماتور (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
35 توزیع ولتاژهای حالت گذرا در سیم پیچهای ترانسفورماتور (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
36 جایابی نشانگرهای خطا درشبکه های توزیع فشارمتوسط طویل (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
37 حفاظت لغزش قطب ژنراتور سنکرون با استفاده ازمعیار سطوح انرژی برابر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
38 روش جدید جزیره بندی عمدی شبکه توزیع فعال به منظور کاهش هزینه انرژی تامین نشده و تلفات (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
39 روش جدید جزیره بندی عمدی شبکه توزیع فعال به منظور کاهش هزینه انرژی تامین نشده و تلفات (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
40 روشی برای جایابی و اندازه تولید پراکنده با هدف افزایش حاشیه پایداری ولتاژ و کاهش تلفات در سیستم توزیع (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
41 ستراتژی کنترل پیش بین مستقیم توان های اکتیو وراکتیو اعمال شده برروی مبدل AC/DC/AC دریک ژنراتور القایی دوسوتغذیه مبتنی بر توربین بادی (دریافت مقاله) سمینار فناوری های الکترونیک قدرت
42 طراحی پایدارساز سیستم قدرت مبتنی بر منطق فازی به منظور بهبود پایداری سیگنال کوچک سیستم قدرت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
43 طراحی یک کنترل کنندة خود تنظیم فازی برای سیستم HVDC (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
44 کاهش نامتعادلی بار توسط حذف جریان هادی خنثی در سیستم های سه فاز چهار سیمه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد
45 کاهش نوسانات توان خروجی مزرعه بادی به کمک تنظیم پارامترهای فیلترپایین گذر و یک الگوریتم کنترلی جهت کلیدزنی باتری (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
46 کترل ژنراتور دو سو تغدیه بر پایه سیستم برق بادی تحت حالت های عملکرد اغتشاشی ولتاژ شبکه قدرت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
47 کنترل توان های اکتیو و راکتیو در یک ژنراتور القایی دو سو تغذیه مبتنی بر سیستم برق بادی با کمک استراتژی کنترل پیش بین غیر خطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
48 کنترل گشتاور ماشین القایی تغذیه شده با اینورتر منبع ولتاژ دو سطحی با استفاده از کنترل پیش بین و با در نظر گرفتن قیود سخت در تابع هدف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
49 میرایی نوسانات سیستم قدرت بوسیله SVC باکنترل ساختار متغیر (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق
50 نقش مشاركت سمت تقاضا در بهره برداری بهینه ی ریزشبكه ها با در نظر گرفتن احتمال جزیره ای شدن و عدم قطعیت های تولید و تقاضا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین بین المللی انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران