دکتر محمد مهدی نصرآبادی

دکتر محمد مهدی نصرآبادی دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

دکتر محمد مهدی نصرآبادی

Dr. Mohammad mahdi Nasrabadi

دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی انواع سیستم های مدیریت ترافیکی در تقاطع های فاقد چراغ راهنما (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
2 بررسی و اولویت بندی عبور خودروها از تقاطع فاقد چراغ راهنما با استفاده از مفاهیم تصمیم گیری چندشاخصه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
3 توسعه سیستم های مدیریت ترافیک هوشمند در تقاطع های فاقد چراغ راهنما (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
4 یافتن یک جواب بهینه گوشه ای برای مساله برنامه ریزی خطی پیوسته تفکیک پذیر بر مبنای سیمپلکس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران