دکتر ابراهیم نصرآبادی

دکتر ابراهیم نصرآبادی استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

دکتر ابراهیم نصرآبادی

Dr. Ibrahim Nasrabadi

استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 یکالگوریتم پیشنهادی برای واسنجی دوربین در یک ربات متحرک بینا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر