دکتر علی نصیریان

دکتر علی نصیریان استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

دکتر علی نصیریان

Dr. Ali Nasirian

استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد مدل های بهینه س ازی در کالیبراسیون و نشت یابی شبکه های توزیع آب با استفاده از مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 90
2 برآورد دانه بندی و نحوه گسترش رسوب در مقطع خروجی و کف حوضچه ته نشینی با استفاده از مدل اولری- لاگرانژی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 42، شماره: 68
3 بررسی تاثیر پارامترهای شماره منحنی رواناب، چالاب و زمان تمرکز در اولویت بندی عملیات کنترل سیل حوضه های آبریز (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 5
4 بررسی عوامل موثر بر دقت کنتورهای آب و ارائه رویکردی مناسب جهت تعویض آن ها با استفاده از روش خوشه بندی وشبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 1
5 بررسی میدانی و عددی تاثیر گل آلوده سازی آب بر روی کاهش نشت از کانال های خاکی و قسمت خشکه کار قنوات (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 4
6 بهینه سازی موقعیت حسگرهای کیفی در شبکه های توزیع آب به منظور شناسایی ورود همزمان آلودگی از چند گره (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 1
7 بهینه سازی موقعیت های فشارسنجی در شبکه توزیع آب به منظور به کارگیری در کالیبراسیون با اعمال نشت های گره ای فرضی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 26، شماره: 1
8 تحلیل خطر روگذری آب در سد با در نظر گرفتن جنبه های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: سد ونک) (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 6، شماره: 3
9 تعیین مقدار و موقعیت نشت در شبکه‌های توزیع آب با استفاده از کالیبراسیون (مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر گلبهار، خراسان رضوی) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 6
10 تعیین موقعیت بهینه شیرهای فشارشکن در شبکه توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر بیرجند) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 1
11 معرفی روشی جدید برای کالیبراسیون زبری لوله ها در شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 32، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده نگری در طرح های آبیاری (مطالعه موردی: طرح آبیاری ثقلی اراضی پایاب سد تبارک با دید تیپ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
2 ارزیابی نقش مشارکت های مردمی بر ارتقاء کیفیت مدیریت شهری بهبهان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
3 Numerical Modelling of the Bedload Sediment Transport Dynamics based on the Splitting Wave-Propagation Algorithm (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 بازنگری مطالعات شبکه آبیاری و زهکشی با دید مهندسی ارزش (مطالعه موردی: اراضی شرکت تعاونی تولید گلبهار 2 استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
5 برآورد حجم آب تبخیر شده از منطقه روح مرغوم طبس و بررسی امکان سنجی استفاده از این آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
6 بررسی آزمایشگاهی ضریب زبری در لوله های پلیمری با قطر کم (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 بررسی اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
8 بررسی امکان احداث سدهای زیرزمینی در مناطق خشک (مطالعه موردی سدزیرزمینی بشیران قائن در استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 بررسی تغییر اقلیم و تاثیرات آن برمنابع آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
10 بررسی عمل کرد پمپ در حالت توربین به منظور تولید برق از شبکه توزیع آب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
11 بررسی کاربردهای فناوری نانو در پایش و تصفیه آب (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
12 بررسی مورد لاکپشت گوش قرمز مبتلا به تورم پلک در مراجعین به کلینیک دامپزشکی Case-Series) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
13 بررسی های کیفی شبکه توزیع آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
14 بهینه سازی جانمایی سنسور جهت آشکارسازی آلودگی آب در سیستم های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
15 پیشنهاد تغییر طرح از طریق مهندسی ارزش (VECP) در سرویس و نگهدارى راه، با تکیه بر بازیافت سرد آسفالت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
16 تاثیر شاخص های روش کلونی مورچه ها جهت نشت یابی در شبکه های توزیع آب مطالعه موردی شبکه شهر بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
17 تشخیص آلودگی عمدی و مخاطرات آن در شبکه توزیع آب مروری (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
18 تعداد و موقعیت بهینه شیر فشار شکن در شبکه توزیع آب با نرم افزار Water GEMS (مطالعه موردی: شبکه شهر بیرجند) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 تعیین موقعیت بهینه شیرهای فشارشکن در شبکه توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه شهر بیرجند) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
20 جداسازی امور زیرساخت از بهره برداری راه آهن، چالشها و فرصتها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
21 حیوان آزاری ارتباط آن با سایر رفتارهای ضد اجتماعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
22 روش های سازه ای و غیرسازه ای کنترل سیلاب شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
23 رویکردهای قیمت گذاری در دسترسی به شبکه راه آهن (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت ناوگان ریلی کشور
24 سیستم های اطلاعاتی حاکمیت، ریسک و انطباق GRC IS (دریافت مقاله) همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
25 شبیه سازی جریان رسوب درون تانک رسوبگیر (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 شبیه سازی حداکثر دبی سیلاب با استفاده از مدل WMS (مطالعه موردی: حوضه حاجی آباد) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
27 شناسایی روش بهینه نشت یابی بر اساس ارزیابی روش های جستجوی نشت به صورت تحلیلی- توصیفی (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
28 شناسایی مقدار و موقعیت آب بدون درآمد و مولفه های آن در شبکه های توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر گلبهار، خراسان رضوی) (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
29 شناسایی نشت با استفاده از کالیبراسیون فشارهای گرهای در شبکه های توزیع آب(مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر بیرجند) (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
30 علل آلودگی آب و راهکارهای مقابله با آن در شبکه توزیع آب (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
31 گزارش یک مورد keratopathy Lipid ناشی از کم کاری غده تیرویید در یک قلاده سگ شیتزو (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
32 مدلهای تجدید ساختار صنعت حمل و نقل راه آهن (دریافت مقاله) هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
33 مدیریت بهره برداری آب های زیرزمینی دشت سرایان با استفاده از نصب کنتور هوشمند آب و برق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
34 مروری بر کنترل پیشرفته شیرهای فشارشکن در شبکه آب (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
35 معرفی و ارزیابی شاخص هایی جهت بررسی دقت نشت یابی در شبکه های توزیع آب مطالعه موردی شبکه شهر بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
36 مقایسه پارامترهای طراحی مخازن موج گیر تفاضلی و ساده (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
37 نشت یابی شبکه های توزیع براساس کالیبراسیون فشارهای گرهی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران