دکتر مهدی ابراهیمی

دکتر مهدی ابراهیمی استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

دکتر مهدی ابراهیمی

Dr. mehdi ebrahimi

استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.