دکتر یداله زرگر

دکتر یداله زرگر دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه(س)

دکتر یداله زرگر

Dr. Yadollah Zargar

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه(س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تعارض کار-خانواده بر آمادگی به اعتیاد: نقش واسطه ای استرس شغلی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 3، شماره: 2
2 اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر آمادگی اعتیاد در دانشجویان پسر (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 1، شماره: 29
3 اثربخشی الگوی ماتریکس در مقایسه با الگوی مراحل تغییر بر خودتنظیمی و تداوم تغییر در مردان وابسته به آمفتامین (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 4
4 اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری گروهی بر علائم افسردگی، اضطراب و نشخوار فکری در بیماران مبتلا به افسردگی و اضطراب (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 5، شماره: 4
5 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و ساعات استفاده از اینترنت در پسران دبیرستانی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 0
6 اثربخشی روش شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر رشد پس از سانحه در کودکان آزاردیده (دریافت مقاله) نشریه روان پرستاری دوره: 5، شماره: 1
7 اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر درآمیختگی فکر- عمل، (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 3، شماره: 1
8 اثربخشی مداخله سوگ بیمارگون بر نشانگان سوگ بیمارگون: پژوهش مورد منفرد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 15، شماره: 58
9 اثربخشی مداخله شناختی- رفتاری بر کمال گرایی و احساس گناه در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 1
10 اثربخشی مداخله والد محور بر نشانه های اضطراب و مشکلات برون سازی کودکان 6 تا 9 سال (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 9، شماره: 1
11 اثربخشی مداخله هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله بر نگرش تحصیلی دانش آموزان نارساخوان پایه سوم ابتدایی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 20، شماره: 2
12 ارتباط بین ذهن آگاهی، دشواری در تنظیم هیجان، خودخاموشی و استرس ادراک شده با سندرم پیش از قاعدگی: رویکرد مدلیابی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 15، شماره: 1
13 Socio-political Perfectionism: A Cross-cultural Study (دریافت مقاله) نشریه روانشناسی نوین دوره: 1، شماره: 4
14 The Predictive Role of Early Trauma Dimensions on Self-Esteem in 11 -13- Year-Old Students: Controlling the Role of Maladaptive Schema (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 4، شماره: 3
15 بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر فعالیت گروهی مدرسه-محور بر مشکلات رفتاری دانش آموزان پسر دوره ی ابتدایی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 19، شماره: 1
16 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش خستگی شناختی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با پیگیری ۹۰ روزه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 16، شماره: 2
17 بررسی رابطه احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی، ترس از ارزیابی منفی، سرکوب فکر و ذهن آگاهی با میانجی گری خود پنهانی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 8، شماره: 3
18 بررسی رابطه ساده و چندگانه ناگویی خلقی، عاطفه منفی، رویدادهای آسیب زا و اختلالات شخصیت با علائم جسمانی سازی در پرستاران شاغل بیمارستان های شهر اهواز (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 23، شماره: 3
19 بررسی فرایندهای خانواده به عنوان پیش بین های مشکلات رفتاری در دانش آموزان پایه ی دوم دبیرستان های شهر یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 1، شماره: 2
20 پیش بینی پذیرش واکسن کووید-۱۹ بر اساس ویژگی های شخصیتی، رفتارهای خود مراقبتی و سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 11، شماره: 2
21 تاثیر درمان شناختی ذهن آگاهی بر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک بیماران مرد مبتلا به فشارخون بیمارستان گلستان اهواز (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 21، شماره: 4
22 تأثیر معنادرمانی به شیوه گروهی برافسردگی و امید در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 3
23 تبیین فرآیند اثربخشی درمان جامع نگر دینی برکاهش افسردگی دانشجویان دختر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 3، شماره: 2
24 تحلیل روانکاوی شخصیت و باورها در رمان النهایات عبدالرحمن منیف (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 12، شماره: 4
25 رابطه علی ویژگی های شخصیتی و رشد پس از سانحه با میانجی گری تنظیم شناختی هیجانی در بیماران مبتلا به هپاتیت b (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 11، شماره: 2
26 شناسایی عوامل فشارزای شغلی و بررسی رابطه این عوامل با خشنودی شغلی کارکنان یک شرکت صنعتی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی آموزش مهارت جرات مندی بر عاطفه مثبت در دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
2 اثربخشی آموزش مهارت جرات مندی بر اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
3 اثربخشی آموزش مهارت جرات مندی برسازگاری اجتماعی در دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
4 اثربخشی آموزش مهارت جرات مندی(با پیگیری 1/5 ماهه) عاطفه مثبت در دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
5 اثربخشی درمان سوگ بیمارگون بر شفقت با خود در زنان مبتلا به سوگ بیمارگون: پژوهش تک موردی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
6 اثربخشی روان درمانی مبتنی بر تحلیل عملکرد بر تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان با تفاوت دایم ظاهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
7 The effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Quality of Life and Hours of Internet Use in High School Boys (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
8 بررسی مقایسه ای مدل های پاسخ تصادفی با تکرار بر روی سوال حساس برا ساس ملد رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها
9 طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای آمادگی به اعتیاد درکارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
10 طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندهای اضطراب مرگ در دانشجویان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی
11 مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی روانشناختی - دارویی با درمان دارویی برسلامت روان بهبود کیفیت زندگی و کاهش علائم دربیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیرIBS شهراهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک