دکتر علیرضا کوشکی جهرمی

دکتر علیرضا کوشکی جهرمی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر علیرضا کوشکی جهرمی

Dr. Alireza Koshki jahromi

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی توسعه یادگیری دوجانبه برای سازمانها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 25، شماره: 80
2 الگوی هم ردیفی سیستم های مدیریت منابع انسانی جهت توسعه یادگیری دوجانبه در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 9، شماره: 1
3 الگوی یادگیری دوجانبه گرایانه و سازگاری آنبا اشکال مختلف دارایی های دانشی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 39
4 انگیزه های رقابتی و تجدید ارائه صورت های مالی: آزمون نظریه محرک-پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 15، شماره: 60
5 بررسی تاثیر قلدری سازمانی با کیفیت خواب فردی با توجه به نقش میانجی نشخوار فکری در میان پرستاران زن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 16، شماره: 64
6 بررسی تاثیر لحن بدبینانه گزارشگری مالی بر گزارشگری مالی متهورانه: حفاظت از حقوق سهامداران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 16، شماره: 65
7 بررسی شدت میانگین تفکیک خود پنداره بر شناخت احساس هویت کارکنان با توجه به نقش تعدیل کننده وضوح خود پنداره در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 2، شماره: 12
8 تحلیل رابطه توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 6، شماره: 24
9 تدوین عرصه زندگی بر مبنای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 1
10 دیدگاه زنان شاغل درباره کیفیت زندگی کاری (مورد مطالعه: شرکت عمران، آب، خدمات جزیره کیش) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 12، شماره: 46
11 طراحی الگوی راهبردهای قابلیت محور با رویکرد موفقیت سازمانی در فرماندهی انتظامی استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 12، شماره: 3
12 طراحی مدل اینرسی توانمندسازی منابع انسانی اداره راه و شهرسازی استان گلستان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 4
13 طراحی مدل اینرسی توانمندسازی منابع انسانی اداره راه و شهرسازی استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 4
14 طراحی مدل قابلیت های فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 5، شماره: 20
15 نقش سرمایه های فکری در ارتقای عملکرد سازمانی؛ مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 1، شماره: 2
16 نقش مدیریت منابع انسانی در تسهیل نوآوری سازمانی از راه توسعه دانش کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش و بهسازی سرمایه های انسانی در سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
2 الگوی شایستگی روشی نوین در نیازسنجی آموزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
3 بررسی رابطه بین عوامل سازمانی مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
4 بررسی نقش توسعه منابع انسانی سازمان در برند سازی منابع انسانی وارتقای کیفیت خدمات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
5 بهره گیری از سناریو نویسی هنجاری و مدیریت دانش راهبردی نوآور در تجاری سازی ایده های خلاق در صنعت بیمه (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه
6 تاثیر یادگیری دوجانبه گرا بر نوآوری فناورانه با توجه به نقش تعدیل کنندگی تجربه همکاری مشترک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
7 تاثیرشایعات سازمانی بر تصمیم گیری کارکنان با نقش میانجی جوسازمانی (مورد مطالعه: سازمان زندان های استان البرز) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
8 تحلیل ارتباط عوامل جمعیت شناختی کارکنان شهرداری تهران با دوره های آموزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش
9 تحلیل رابطه بین رهبری معنوی با کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
10 توسعه استراتژی های کارآفرینی در پیدایش کسب و کارهای مخاطره آمیز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
11 درآمدی بر مبانی انسان شناسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
12 رهبری دوجانبه گرایی نقش تعویض انعطاف پذیر بین رفتارهای رهبری باز و بسته جهت ارایه مشاوره به مدیریت جهت کسب نتایج نوآورانه برای تیم کاری (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
13 شناسایی وارزیابی عوامل موثر بر سکون زدگی شغلی و ارائه راهکارهای برون رفت از آن در دانشگاه های شهربندرعباس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
14 قلدری در محل کار (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت توسعه (چالش ها و راهکارها در سازمان های دولتی و خصوصی)
15 مدیریت منابع انسانی پایدار (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس فرصت ها،چالش ها و راهکارهای اشتغال و توسعه کسب و کار با تاکید بر ظرفیت های استان هرمزگان
16 مدیریت نوین تنوع محیط های کاری در راستای ارتقاء بهره وری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس فرصت ها،چالش ها و راهکارهای اشتغال و توسعه کسب و کار با تاکید بر ظرفیت های استان هرمزگان
17 مطالعه رهبری معنوی به عنوان عاملی اثرگذار بر کارافرینی در سازمان ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت
18 مفهوم پردازی آینده نگری و جایگاه آن در عرصه دین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی