دکتر کاظم نفیسی

دکتر کاظم نفیسی استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

دکتر کاظم نفیسی

Dr. Kazem naficy

استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تعیین جهت قبله با استفاده از خورشید (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 36، شماره: 2
2 تغییر دوره تناوب و نوسانات δ Scuti ای در سیستم دوتایی RZ Cas (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 9، شماره: 3
3 قانون نمایی، مدلی برتر برای توصیف سیستم های سیارهای (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 12، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ناخالصی بر خواص سرامیکهای پیزوالکتریک PZT (دریافت مقاله) دومین کنگره سرامیک ایران
2 ستاره کوارکی شگفت در حضور میدان مغناطیسی قوی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران
3 شبیه سازی قرص پیش سیاره ای برای تشکیل منظومه های فراخورشیدی به کمک روش مونت کارلو (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393