علی محمد نوفرستی

 علی محمد نوفرستی مربی گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

علی محمد نوفرستی

Ali mohammad Noferesti

مربی گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 احیا و حفظ قنوات با رویکرد ایجاد توسعه پایدار روستایی در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
2 ارزیابی عملکرد پساب تصفیه شده در راستای حفظ محیط زیست (مطالعه موردی: شرکت کویر تایر بیرجند) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
3 امکان سنجی استفاده از فاضلاب تصفیه شده در شرایط کم آبیاری (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
4 برآورد بارش ایستگاه نیشابور با استفاده از مدلهای گزارش پنجم و سناریوهای انتشار 4/5 و 8/5 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
5 برآورد تبخیر-تعرق ذرت علوفه ای در مراحل مختلف رشد وتعیین مدل برآورد مناسب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
6 بررسی آب های شور زیرزمینی مناطق خشک و نیمه خشک جهت پرورش ماهی (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
7 بررسی تاثیر توسعه شبکه آبیاری تحت فشار بر جریانهای سطحی و زیرسطحی رودخانه با استفاده از مدل VENSIM(مطالعه موردی رودخانه بار نیشابور) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
8 بررسی رگبارهای منطقه ای در راستای کاهش مخاطرات زمین شناسی مهندسی در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
9 بررسی روش های کاهش تبخیر از سطح آب های آزاد مطالعه موردی شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
10 بررسی مقادیر شوری و کلر در آبخوان دشت قاین با استفاده از روشهای زمین آمار (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
11 بررسی و ارزیابی طرح تثبیت شن های روان با استفاده از مالچ نفتی در استان خوزستان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
12 بررسی و ارزیابی معادلات نفوذ در خاکهای با بافت لوم شنی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
13 روند تغییرات تبخیر و تعرق واقعی دشت نیشابور با استفاده از الگوریتم سبال (دریافت مقاله) اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب
14 زهکشی کنترل شده، راهکاری مناسب جهت کاهش اثرات زیست محیطی زه آب خروجی مزارع (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
15 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر مدیریت بهینه مصرف آب با رویکرد دانشگاه سبز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه سبز
16 مقایسه مدل ها و سناریوهای جدید گزارش پنجم تغییراقلیم در برآورد دمای کمینه و بیشینه ایستگاه نهبندان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
17 مقایسه مدل های گزارش پنجم و سناریوهای تغییراقلیم در برآورد بارش شهرستان طبس (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
18 مقایسه میزان تبخیر در شب و روز با استفاده از روشهای تجربی مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
19 مهندسی ارزش طرح تغذیه مصنوعی در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی