دکتر محمدجواد هاشم زاده

دکتر محمدجواد هاشم زاده دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

دکتر محمدجواد هاشم زاده

Dr. Mohammd Javad Hashemzadeh

دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کیفیت درگاه های وب اداره کل کتابخانه های عمومی استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 20، شماره: 3
2 تبیین الگوی رفتار استنادی و تعیین میزان همکاری علمی پژوهشگران در مجله های علمی - پژوهشی زمین شناسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 8، شماره: 17
3 تحلیل میزان درک کاربران از نمادهای تصویری محیط رابط گرافیکی نرم افزار سیمرغ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 16، شماره: 3
4 سنجش آمادگی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند برای پذیرش مدیریت دانش بر مبنای الگوی فراگرد اتخاذ یکپارچه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 6، شماره: 15
5 کاربران کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبی: تبیین نیازهای اطلاعاتی با تکیه بر الگوی هیل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 22، شماره: 3
6 کاربرد و تعدیل قانون زیف و الگوی آماری زو در بازشناسی واژه های بازدارنده زبان فارسی با استفاده از خوشه زبانی مقالات علمی- پژوهشی رشته کتابداری و اطلاع رسانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 3، شماره: 2
7 نقش کتابخانه های عمومی شهرستان کرمان در توسعه فرهنگ مطالعه کاربران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 22، شماره: 2
8 نقش هدف‌های اجتماعی به عنوان یک متغیر شناخت اجتماعی در رفتاراطلاعاتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 کاربست مدیریت دانش در کتابخانههای دانشگاههای ارومیه و علوم پزشکی ارومیه درچارچوب مولفه های ترکیبی پیشنهادی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
2 نگرش کتابداران به نقش سیاست های مدیریتمنابع انسانی در کیفیت زندگی کاری و عملکرد شغلی آنان درکتابخانه های وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور (دریافت مقاله) همایش بین المللی طراحی و توسعه خدمات کتابخانه های عمومی؛ الگوها، تجربه ها و ایده ها