دکتر مصطفی واحدی پور دهرائی

دکتر مصطفی واحدی پور دهرائی استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند

دکتر مصطفی واحدی پور دهرائی

Dr. Mostafa Vahedi pour dahraei

استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائة مدل احتمالاتی دومرحله‌ای مقید به ریسک برای برنامه‌ریزی ریزشبکه‌های هوشمند مستقل با در نظر گرفتن مشارکت سمت تقاضا (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 10، شماره: 2
2 برنامه ریزی بهینه انرژی و ذخیره یک ریزشبکه جزیره ای با درنظرگرفتن بارهای پاسخ گو و قیود امنیتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر اجرای برنامه های پاسخگویی بار مبتنی بر قیمت بر هزینه های بهره برداری یک ریزشبکه ی مستقل با حضور منابع تجدیدپذیر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
2 برنامه ریزی احتمالاتی ریزشبكه های هوشمند با در نظر گرفتن عدم قطعیت های منابع تولید تجدیدپذیر و مشاركت سمت تقاضا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین بین المللی انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
3 برنامه ریزی شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی در یک پارکینگ خودرو با در نظر گرفتن فضای رقابتی بازار برق (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
4 برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره در یک ریزشبکه ی مستقل با حضور منابع تولید تجدیدپذیر و بارهای پاسخگو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
5 روش PWM مبتنی بر درجه آزادی در اینورترهای چندسطحی Flying capacitor (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
6 نقش مشاركت سمت تقاضا در بهره برداری بهینه ی ریزشبكه ها با در نظر گرفتن احتمال جزیره ای شدن و عدم قطعیت های تولید و تقاضا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین بین المللی انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران