دکتر محمد جواد وحیدی

دکتر محمد جواد وحیدی استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر محمد جواد وحیدی

Dr. Mohammad javad Vahidi

استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پهنه بندی نواحی حساس به فرسایش آبی در حوضه آبخیز هروی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 53
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی دقت برنامه ریزی ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی و پیش بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
2 برآورد کمی و کیفی ماده آلی در مدیریت پایدار خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
3 بررسی اثر کاربری های مختلف اراضی بر روند تغییرات سالانه هیدرولوژیک حوضه آبخیز لیقوان با استفاده از تکنیک سنجش از دور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
4 بررسی اثرات خشکسالی بر ایجاد حالت پایدار رطوبت خاک (اثر متقابل ساختمان خاک، هیدرولیک و اقلیم) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 بررسی امکان کشت دیم گندم در منطقه خواجه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
6 بررسی تاثیر انواع مالچ بر میزان هدر رفت عناصر غذایی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
7 بررسی تاثیر تغییرات پوشش-کاربری اراضی بر روند بارش-رواناب سالانه در شهرستان قاین (خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 بررسی روشهای بهینه حفاظت خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
9 تاثیر انواع مختلف مالچ بر میزان فرسایش آبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
10 تاثیر فرسایش و به کارگیری انواع مالچ بر خصوصیات بیولوژیک خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
11 تأثیر تغییرات تراکم پوشش گیاهی بر روند رواناب و رسوب سالانه حوضه آبخیز هروی در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
12 تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصویر ماهوارهای لندست(مطالعه موردی:استان خراسان جنوبی، شهرستان قاینات) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
13 شبیه سازی جریان آب های زیرزمینی دشت نوترگی با استفاده از مدل GMS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
14 کاربرد الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی در طبقهبندی تصاویر ماهوارهای جهت تهیه نقشهکاربری اراضی شهرستان قاینات دراستان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
15 مقایسه الگوریتمهای مختلف طبقهبندی تصاویر ماهوارهای در تهیه نقشه کاربری اراضی( مطالعه موردی: شهرستان قاینات) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
16 مقایسه دو روش حداکثر احتمال شباهت و شبکه ی عصبی مصنوعی در استخراج نقشه ی کاربری اراضی مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی، شهرستان قاینات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
17 مقایسه روشهای پارامتریک و نظریه مجموعه های فازی در ارزیابی تناسب اراضی منطقه خواجه برای تیپ بهره وری هندوانه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
18 مقایسه مقادیر شاخص تلفات و ضرایب رواناب رویدادهای بارش رواناب لحظه ای در رابطه با تغییرات پوشش اراضی حوضه های آبخیز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران