دکتر محمد حسین یوسف زاده

دکتر محمد حسین یوسف زاده استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

دکتر محمد حسین یوسف زاده

Dr. Mohammad hossein Yousefzadeh

استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 سنگ شناسی و جایگاه زمین ساختی سنگهای آتشفشانی و نیمهعمیق شرق خوسف (جنوب غرب بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی پترولوژیکی واحدهای لیتولوژی کانه دار معدن مس دزوکی(خراسان جنوبی-شمال قاین) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
2 بررسی دگرسانی در سنگ های آتشفسانی ترشیری منطقه بیرجند- خوسف (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
3 بررسی سنگ نگاری و پتانسیل معدنی توده های مافیک سیاه کوه (جنوب غرب خوسف) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
4 بررسی کانی سازی در منطقه چاه مضراب، جنوب شرق گزیک، خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
5 بررسی کانی شناسی، دگرسظانی و دگرگونی در سنگهای آتشفشانی و نیمه آتشفشانی دو کوهه (جنوب خاوری خوسف) و آنکلاوهای آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران
6 پتروگرافی سن گهای آتشفشانی مارکوه (شمال شرق بیرجند ) و انکلا وهای موجود در آن (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 پتروگرافی سنگ ھای آتشفشانی و نیمھ آتشفشانی و آنکلاوھای جنوب گاریجگان (استان خراسان جنوبی، جنوب شرق خوسف) (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
8 پتروگرافی سنگ های آتشفشانی تر شیری منطقه خور- سه چنگی (غرب خوسف، استان خراسان جنوبی) با نگرشی بر پرلیت زایی (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
9 پتروگرافی متابازالتهای بخش غربی آمیزه ی رنگین جنوب بیرجند (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 پتروگرافی و ارزیابی ماهیت شیمیایی ولکانیک های شمال خور – غرب بیرجند (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
11 پتروگرافی و ژیوشیمی سنگ های آتشفشانی خوان ( قهستان ) با نگرشی بر پدیده های دگرسانی آن (شمال شرق بیرجند، شرق ایران) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
12 سنگ شناسی گنبدهای آتشفشانی دو کوهه خوسف و انکلاوهای آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
13 سنگ شناسی و زمین شیمی آتشفشانی های دوران سوم در منطقه بیرجند با تاکید بر انکلاوهای آن (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
14 شیمی کانی زینولیت های آمفیبولیتی موجود در آندزیت درصالح (جنوب شرق خوسف) (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
15 شیمی کانی و زمیندمافشارسنجی انکلاوهای موجود در سنگ های آتشفشانی و نیمه عمیق جنوب شرق خوسف (خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 شیمی کانی و زمیندمافشارسنجی سنگ های آتشفشانی و نیمه عمیق زرگر شرق خوسف (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
17 مطالعات زمین شناسی و کانی شناسی دگرسانیهای گرمابی (کائولینیتی شدن) در شمال شمال شرق اصفهان (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
18 مطالعه زمین شناسی و پتروگرافی اندیس های معدنی سرب و روی در منطقه سه چنگی - حوض رئیس (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 مطالعه زمین شناسی واحدهای کانه دار محدوده مس دزوکی (شمال شرق قاین، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 مطالعه زمین شناسی، مینرالوگرافی و پتروگرافی اندیس های معدنی Pb-Zn منطقه گرماب خوسف (جنوب غربی بیرجند) (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران