دکتر فاطمه یوسف زاده

دکتر فاطمه یوسف زاده دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

دکتر فاطمه یوسف زاده

Dr. Fatemeh Yousefzadeh

دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.