دکتر محمد یوسفی

دکتر محمد یوسفی استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

دکتر محمد یوسفی

Dr. Mohammad Yousefi

استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر یک جلسه فعالیت تناوبی شدید با و بدون محدودیت جریان خون بر فعالیت الکتریکی عضلات منتخب بازویی دختران فعال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 9، شماره: 4
2 تاثیر خستگی بر برخی شاخص‏های نیروی عکس‏العمل زمین در مردان جوان سالم فعال حین انجام حرکت فرود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 9، شماره: 3
3 تاثیر یک وهله خستگی عمومی بر میزان هماهنگی و تغییرپذیری بین مفاصل اندام فوقانی قایقرانان نخبه (از منظر احتمال بروز آسیب) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 12، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مقایسه تأثیر تمرین تناوبی شدید و تداومی متوسط بر روی سطح ، زمان و فرکانس میانه فعالیت الکتریکی عضله بطنی قلب در دختران فعال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش