دکتر الهام یوسفی روبیات

دکتر الهام یوسفی روبیات استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

دکتر الهام یوسفی روبیات

Dr. Elham Yousefirobiyat

استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اعتبارسنجی و پیش بینی سناریو محور تغییرات کاربری زمین های حوضه آبخیز بیرجند در افق ۱۴۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 17، شماره: 2
2 تدوین راهبردهای مدیریتی به کمک روش نوین ارزیابی آسیب پذیری اکوسیستم-های تالابی(مطالعه نمونه: تالاب چغاخور) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 5
3 کارایی الگوریتم جست وجوی گرانشی نسبت به تخصیص چندهدفه سرزمین در به گزینی کاربری کشاورزی حوضه آبخیز بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آلودگی خاک به فلزات سنگین از طریق ارتباط میان ورود آلودگی و جذب سطحی خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
2 ارزیابی شاخص عملکرد گونه های مناسب برای توسعه کمربند سبز برای کاهش میزان آلودگی صوتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
3 بررسی نحوه استفاده از روش گیاه پالائی برای کاهش آلودگیهای رواناب شهری (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
4 تحلیل سیمای سرزمینی اثرات جزایر حرارتی بر کیفیت محیط زیست شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
5 چالش های بکارگیری سناریوها در برنامه ریزی کاربری زمین (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
6 مزایا، معایب و عناصر موفقیت رویکرد مشارکتی در برنامه ریزی و مدیریت اکوتوریسم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
7 معرفی مدل مشارکت محلی در برنامه ریزی و توسعه اکوتوریسم بیابان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
8 نقش فاکتورهای مختلف موثر بر جزایر حرارتی شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران