دکتر پیمان صالحی

دکتر پیمان صالحی استاد، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر پیمان صالحی

Dr. Peyman Salehi

استاد، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.