دکتر زهره حبیبی

دکتر زهره حبیبی استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر زهره حبیبی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استخراج و شناسایی آسارونیک اسید و دو فنیل پروپانوئید از قسمت های هوایی گیاه Haussknechtia elymaitica Boiss. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 4
2 استخراج و شناسایی β-استیگماسترول و دو فلاونوئید از قسمتهای هوایی گیاه Tanacetum canescens DC. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 24، شماره: 2
3 استخراج و شناسایی بتا- سیتوسترول و دو دی ترپنوئید از قسمت های هوایی گیاه Salvia verticillata L. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 3
4 بررسی فیتوشیمیایی عصاره کلروفرمی ساقه Ferula ovina Boiss. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 4
5 بررسی فیتوشیمیایی عصاره کلروفرمی گیاه Eryngium noeanum Boiss. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 34، شماره: 6
6 بررسی فیتوشیمیایی عصاره کلروفرمی گیاه Salvia persepolitana Boiss. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 5
7 شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس و بررسی عصاره کلروفرمی گیاه Codonocephalum stenocalathium Rech. f. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 25، شماره: 2
8 مقایسه ترکیب های تشکیل دهنده اسانس اندامهای هوایی گیاه Artemisia turcomanica Gand. در ساعت های مختلف تقطیر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استخراج و تعیین مواد طبیعی موجود در عصاره و اسانس گیاه تاناستوم البرسنس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 تاثیر کوددهی نیتروژن و روی بر رشد رویشی و گلدهی بابونه آلمانی Marticaria recutita L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 مروری بر کشت مخلوط گیاهان دارویی (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت