دکتر نادر حسن زاده

دکتر نادر حسن زاده دانشیار، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر نادر حسن زاده

Dr. Nader Hasanzadeh

دانشیار، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ‎اثر اسانس های گیاهی بر کپک سبز مرکبات (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 86، شماره: 2
2 اثر ضد باکتریایی اسانس مرزه و دو سم مسی در کنترل باکتری عامل سرطان طوقه مو (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 1
3 اثر ضد قارچی چند عصاره خام آبی گیاهی در کنترل بیماری کپک خاکستری (Botrytis cinerea) میوه توت فرنگی در مرحله پس از برداشت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 6
4 ارزیابی تاثیر نانو ذرات سبز اکسید مس (CuO) بر مهار قارچ Botrytis cinerea عامل بیماری کپک خاکستری گوجه فرنگی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 35، شماره: 1
5 بررسی اثر ضدقارچی اسانس چهار گیاه دارویی، آنالیز و شناسایی ملکولی باکتری آنتاگونیست علیه قارچ عامل پوسیدگی بعد از برداشت پرتقال Penicillium digitatum (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 7، شماره: 3
6 بررسی درون شیشه ای کارایی Acibenzolar-S-methyl بر مهار بیماری سوختگی آتشی در سیب رقم Golden delicious (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 46، شماره: 3
7 بررسی فعالیت ضدمیکروبی اسانس و عصاره آبی و آلی برگ اکالیپتوس بر باکتری Pseudomonas tolaasii در شرایط In vitro و In vivo (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 4
8 بررسی نقش باکتری های اندوفیت جداسازی شده از حبوبات وحشی در کنترل Xanthomonas phaseoli عامل بیماری بلایت باکتریایی لوبیا (مقاله انگلیسی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 89، شماره: 1
9 بررسی نقش پایه ژنوتیپ هایی از درخت "به" (Cydonia oblonga) بر حساسیت به بیماری آتشک (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 78، شماره: 90
10 برهمکنش Paecilomyces formosus و سویه های Bacillus pumilus در وقوع و شدت سرخشکیدگی درختان پسته (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 88، شماره: 1
11 جایگاه فیلوژنتیکی باکتری اندوفیت Bacillus sp. Bp۹۱ جدا شده از سیب زمینی و فعالیت ضدمیکروبی آن علیه باکتری Ralstonia solanacearum (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 56، شماره: 4
12 سطوح نسبی مقاومت به بلایت باکتریایی در تعدادی از ارقام و ژنوتیپ های انتخابی گردو (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 35، شماره: 2
13 شناسایی و تعیین صفات باکتری اندوفیت Pseudomonas fluorescens NZ۱۰۵ به عنوان عامل کنترل زیستی بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 9، شماره: 1
14 کنترل عامل بیماری پوسیدگی نرم گیاه زینتی سینگونیوم (Pectobacterium carotovorum) با استفاده از اسانس های گیاهی و آنتی بیوتیک ها در دو سطح آزمایشگاه و گلخانه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسانس گیاهان دارویی چویل ( Ferulago subvelutina ) و خوشاریزه کوهستانی ( Echinophora platyloba ) در مقایسه با ریزذرات نقره ( SNP ) در کاهش جمعیت باکتریایی در محلول نگهدارنده گل شاخه بریده ژربرا رقم Intense (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
2 ارزیابی اثر SACCHAROPOLYSPORA ERYHTHRAEA علیه عامل لکه قهاو های برنج در شرایط آزمایشگاه و گلخانه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
3 ارزیابی خاصیت ضد حدنصاب حسگری گیاه دارویی اکالیپتوس علیه باکتری بیماریزای گیاهیPectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
4 اولویت بندی مبارزه با پاتوزن های تهدیدکننده قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus bisporus با استفاده از مدل AHP (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
5 بررسی اثر بازدارندگی STREPTOMYCES CLAVULIGERUS علیه عامل بیمار ی بلاست برنج در شرایط آزمایشگاه و گلخانه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
6 بررسی اثرات برخی ترکیبات معدنی و اسانس های گیاهی بر فعالیت تجزیه سلولز همزیست های دستگاه گوارش موریانه Amitermes vilis (Isoptera: termitidae) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
7 بررسی بازدارندگی عصاره گیاه دارویی مورد بر کا هش بیماری زایی باکتری عامل پوسیدگی نرم کاکتوس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
8 بررسی درون شیشه ای کارایی Bion در کنترل بیماری آتشک در سیب رقم Golden delicious (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 برهمکنش بین گونه های باسیلوس و Paecilomyces variotiiدر ایجاد و شدت بیماری سرخشکیدگی درختان پسته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
10 تاثیر باکتریهای مختل کننده حدنصاب حسگری در بیماریزایی باکتری Pectobacterium atrosepticum عامل بیماری ساق سیاه سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
11 تشخیص آنتاگونیست های برتر باکتری Erwinia amylovora از طریق آنالیز توالی ژن 16S rDNA (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
12 تعیین خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی جدایه های باکتری Pseudomonas tolaasii از استان البرز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
13 جداسازی و شناسایی باکتریهای مختل کننده حدنصاب حسگری (Quorum sensing) از ریزوسفر سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
14 ردیابی و مدیریت تلفیقی بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار در باغهای میوه شهرستان مرند (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
15 شناسایی عامل یا عوامل شانکر باکتریایی کیوی فروت در منطقه غرب گیلان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
16 شناسایی و تعیین جایگاه فیلوژنتیکی باکتری عامل بیماری لکه قهوه ای قارچ دکمه ای در ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
17 شناسایی و تعیین جایگاه فیلوژنتیکی باکتری عامل سوختگی باکتریایی پنبه در ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
18 فعالیت آنتاگونیستی Streptomyces clavuligerus علیه سوختگی غلاف برگ برنج درشرایط آزمایشگاه و گلخانه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
19 کنترل بیولوژیکی بلاست برنج توسط Streptomyces erythraea درشرایط آزمایشگاه و گلخانه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
20 مطالعه باکتری های مولد هسته یخ، گامی در جهت توسعه کشاورزی پایدار در حوزه مدیریت سرمازدگی درختان پسته استان کرمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
21 معرفی سه آنتاگونیست موثر Pseudomonas tolaasii عامل بیماری لکه قهوه ای قارچ خوراکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
22 مقایسه اثر آنتی باکتریال عصاره واسانس گردو باچهار آنتی بیوتیک در کنترل بیماری لکه قهوه ای قارچ تکمه ای در شرایط in vitro (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران