دکتر علی سلطانی

دکتر علی سلطانی استاد - دانشگاه شیراز

دکتر علی سلطانی

Dr. Ali Soltani

استاد - دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تطبیقی عملکرد خطوط ویژه اتوبوسرانی از نگاه مسافرین، مطالعه موردی محور نمازی- زند شهر شیراز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 1
2 ارزیابی عملکردی گذرهای هوایی عابرپیاده بر مبنای ترجیحات فردی، مطالعه موردی شهر شیراز (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 2
3 الگوی توزیع فضایی جزایر حرارتی در بستر ویژگی های اجتماعی و اقتصادی (مورد کاوی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 6، شماره: 16
4 بازار سنتی کازرون از گذشته تا امروز (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 19، شماره: 75
5 برآورد ریز شبیه ساز دسترسی به خدمات شهری: روشی مبتنی برسامانه اطلاعات مکانی و تلفیق حمل و نقل و کاربری (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 1، شماره: 2
6 بررسی الگوی جابجایی گردشگران خارجی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهر شیراز) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 3
7 بررسی کارایی آمارهای فضایی در تحلیل تراکم شهری (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 2، شماره: 1
8 پیمایش قابلیت پیاده مداری محورهای فرهنگی تاریخی مطالعه موردی: محورحافظ (شیراز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 3، شماره: 3
9 تاثیر عوامل فردی و خانوادگی بر پیاده روی دانش آموزان دبستان (نمونه موردی: ۱۸ مدرسه دبستانی شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 13، شماره: 2
10 تاثیر ویژگی های رهبری خدمتگزار در مدیران و فرماندهان بر توانمندسازی کارکنان نیروی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 11، شماره: 4
11 تحلیل رضایتمندی ساکنان از محله بر مبنای مولفه های امنیت و حس تعلق خاطر (نمونه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 2، شماره: 4
12 تحلیل عوامل موثر بر انتخاب روش انجام سفر دانش آموزان دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 17، شماره: 44
13 شکل گیری، تقویت و مانایی خاطره در فضاهای شهری، نمونه موردی محور شهید چمران شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 32، شماره: 141
14 شناسایی اولویت های توسعه، به منظور توسعه متوازن منطقه، با به کارگیری شاخص های مرکزیت شبکه (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 12، شماره: 2
15 شهرسازی تاکتیکال؛ چیستی، چرایی و چگونگی (تدوین چارچوب نظری شهرسازی تاکتیکال به کمک مطالعه مروری و تحلیل محتوا) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 2
16 نقش ویژگی های کالبدی شهر در روابط اجتماعی و احساس امنیت شهروندان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 11، شماره: 1
17 واکاوی دوگانگی های بنیادین در مفهوم خواست(مصلحت) عمومی در سیاست گذاری و برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتقاء منظر خیابان، راهی موثر بر تمایل حضور عابرپیاده (نمونه موردی: خیابان ارم و معالی آباد، شهر شیراز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران
2 انتقاداتی برشهر هوشمند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی معماری و شهرسازی ایران
3 بررسی تطبیقی تعمیر و نگهداری ساختمان ها در ایران و تجربیات سایر کشورها (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست
4 تاثیر شهرنشینی و کاربری زمین بر جزیره گرمایی شهری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی شهرسازی، معماری، عمران و محیط زیست
5 تحلیل فضایی شبکه راه های استان فارس و بررسی ارتباط بین توسعه یافتگی و شبکه حمل و نقل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری