دکتر غلامحسن واعظی

دکتر غلامحسن واعظی استاد فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان, ایران

دکتر غلامحسن واعظی

Dr. Gholamhasan Vaezi

استاد فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان, ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسپلنکتومی بر صرع ناشی از پنتیلن تترازول در موش صحرایی نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 6، شماره: 4
2 اثر بربرین هیدروکلراید بر اختلالات شناختی، یادگیری، حافظه و عملکرد حرکتی در موش های صحرایی با اعتیاد به مت آمفتامین (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 13، شماره: 4
3 اثر بربرین هیدروکلراید بر اختلالات عملکرد حرکتی در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 8، شماره: 4
4 اثر پالماتین هیدروکلراید بر اختلالات شناختی موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 15، شماره: 1
5 اثر پالماتین هیدروکلراید بر عملکرد حرکتی موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 16، شماره: 1
6 اثر تجویز سولفید هیدروژن بر اختلالات حافظه و یادگیری و مرگ سلولی نکروز در ناحیه هیپوکامپ در مدل سمیت عصبی ناشی از مت آمفتام (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 14، شماره: 2
7 اثر عصاره آبی ساقه کاسنی (Cichorium intybus L.) بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم و ادرار در موش های صحرایی نر مبتلا به سنگ کلیه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش زیستی ایران دوره: 13، شماره: 3
8 اثر عصاره خارشتر (Alhagi camelorum) بر فاکتورهای عملکردی کبد و کلیه در موش های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 5، شماره: 1
9 اثر فلونیکسین بر سرطان تخمدان القاء شده توسط 12-7 دی میتل بنزاآنتراسن (DMBA) در موش صحرایی ماده نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 7، شماره: 1
10 اثر کروسین بر اختلال یادگیری، حافظه فضایی و مرگ سلولی نکروز در ناحیه هیپوکامپ موش های صحرایی به دنبال سمیت عصبی ناشی از مت آمفتامین (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 14، شماره: 1
11 ارزیابی اثرات عصاره گیاه زالزالک (کراتگوس سودوملانوکارپا) در گوسفندان آلوده به کرم های تریکوسترونژیلید (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 67، شماره: 1
12 Effect of Berberine Hydrochloride and Vitamin E on Learning and Memory in Streptozotocin-Induced Diabetes in Rats (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 22، شماره: 95
13 Hypoglycemic and hypolipidemic activities of Salvia hydrangea in streptozotocin-induced diabetes in rats (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 18، شماره: 4
14 Teratogenic Effects of Phenytoin in NMRI Mouse Fetuses (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 20، شماره: 82
15 بررسی اثر تجویز آبستاتین بر بهبود اضطراب، مرگ سلولی نکروز و آپوپتوزیس در ناحیه هیپوکامپ در مدل سندرم جنین الکلی در موش های صحرایی نر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 14، شماره: 4
16 بررسی اثر تجویز ابستاتین بر بهبود حافظه فضایی و مرگ سلولی ناحیه هیپوکامپ بر اثر ایسکمی جریان مجدد مغزی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 14، شماره: 3
17 بررسی اثر تجویز کروسین بر اختلالات حافظه شناختی و مرگ سلولی در ناحیه هیپوکامپ مدل سندرم جنین الکلی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 14، شماره: 3
18 بررسی اثر تزریق درون بطنی مغزی (I.C.V)عصاره اتانولی برگ گیاه زالزالک (Crataegus melanocarpa) در بروز رفتار ترس در Rat نر بالغ (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 4، شماره: 2
19 بررسی اثر تزریق درون بطنی مغزی عصاره الکلی گیاه علف چای در بروز رفتار ترس در رت (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 3، شماره: 4
20 بررسی اثر تورین بر میزان پروتئین tau فسفریله در هیپوکامپ موش های صحرائی نر بالغ تیمار شده با اسکوپولامین (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 28، شماره: 164
21 بررسی اثر زرد چوبه (Curcuma longa ) بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک های نارس موش نژاد NMRI و تکوین جنین های حاصل از آن (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 27، شماره: 157
22 بررسی تداخل اثر سم عقرب مزوبوتوس اپیوس و داروی سیکلوسپورین در مکانیسم های بیوشیمیایی و هیستولوژی در بافت پارانشیم کبد و کلیه موش سوری (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 27، شماره: 3
23 بررسی شاخص اکسیدان- آنتی اکسیدان در کبد جنین موش های صحرایی القا شده با نانوذرات نقره (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 6، شماره: 23
24 مقایسه اثر خوراکی کوتاه مدت ریتالین بر رفتارهای هیجانی (ترس و اضطراب) موش صحرایی نر سالم و دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 4، شماره: 2
25 مقایسه اثر عصاره میوه گیاه ویتاگنوس با بروموکریپتین و داستینکس برسطح پرولاکتین و لیپیدهای سرمی تغییریافته در زنان مبتلا به هیپرپرولاکتینمی (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر استرس انزوای اجتماعی بر رفتار ترس در موش صحرایی نر بالغ تیمار شده با آگونیست و آنتاگونیست الکل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
2 اثر بربرین هیدروکلراید بر اختلالات حافظه و یادگیری موش های صحرایی معتاد به متامفتامین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
3 اثر بربرین هیدروکلراید بر گرایش به مصرف مجدد و گیرنده های اکسی توسین در موش های صحرایی با اعتیاد به متامفتامین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
4 اثر بربرین هیدروکلریاید بر اضطراب و اختلالات حرکتی و در موش های صحرایی معتاد به متامفتامین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
5 اثر عصاره آبی- الکلی درمنه (Artemisia turanica) بر شاخص استرس اکسیداتیو کبدی در موش صحرایی دیابتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
6 اثر عصاره هیدروالکلی گیاه کاکوتی کوهی (Ziziphora Clinopodioides) بر حافظه فضایی و دانسیته نورونی ناحیه CA1 هیپوکامپ مدل آلزایمر اسپورادیک موش صحرایی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
7 ارزیابی اثرات ویتامین B12 و استروژن بر یادگیری و حافظه در تشکیلات هیپوکمپ موش صحرایی به دنبال دمیلیناسیون ناشی ازاتیدیوم بروماید (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
8 بررسی اثر استرس انزوای اجتماعی بر رفتار خمیازه در موش صحرایی نر بالغ تیمار شده با آگونیست و آنتاگونیست الکل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
9 بررسی استنشاقی مخلوط سفید کننده خانگی و آب حاوی کلر بر مجاری تنفسی موش صحرایی نر بالغ (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
10 بررسی مقایسه ای میزان خمیازه در دروس مفهومی و تئوری (ریاضی و ادبیات) در نوبت صبح با بعد از ظهر در دانش آموزان دبستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی
11 بررسی هیستوپاتولوژیکی بافت ریه در مدت زمان با قرار گرفتن در معرض استنشاق مخلوط مواد سفید کننده و آب حاوی کلر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
12 تاثیر آپومورفین (آگونیست دوپامین) بر رفتار ترس رت های تحت انزوای اجتماعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
13 تاثیر هالوپریدول (آنتاگونیست دوپامین) بر رفتار ترس رت های تحت انزوای اجتماعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
14 مقایسه و تشخیص اثر ضد تشنجی بهترین غلظت اسانس گیاه فرولا پرسیکا بر تشنج ناشی از PTZ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی
15 مکانیسم اثر ضد تشنجی اسانس گیاه فرولا پرسیکا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی