دکتر علی گنج بخش صنعتی

دکتر علی گنج بخش صنعتی استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قوچان

دکتر علی گنج بخش صنعتی

Dr. Ali Ganjbakhsh sanatee

استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قوچان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.