پروفسور قدسی محمدی زیارانی

پروفسور قدسی محمدی زیارانی

پروفسور قدسی محمدی زیارانی

Prof. Ghodsi Mohammadi Ziarani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ۸-Hydroxyquinoline grafted nanoporous SBA-۱۵ as a novel solid phase extractor for preconcentration of trace amount of Copper (دریافت مقاله) مجله بین المللی ابعاد نانو دوره: 10، شماره: 4
2 Application of Sulfonic Acid Functionalized Nanoporous Silica (SBA-Pr-SO 3H) in the Green Strecker Reaction under Solvent Free Condition (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران (ایرانیکا) دوره: 4، شماره: 1
3 Efficient removal of reactive Blue-۱۹ from textile wastewater by adsorption on methyl Imidazolium modified LUS-۱ and MCM-۴۸ nanoporous (دریافت مقاله) مجله بین المللی ابعاد نانو دوره: 11، شماره: 3
4 Inhibitive Assessment of N-(۸-bromo-۳H-phenoxazin-۳-ylidene)-N,N’-Dimethylaminium, as a Novel Corrosion Inhibitor for Mild Steel in ۱.۰ M HCl (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته و فرآوری دوره: 2، شماره: 3
5 Magnetic Fe۳O۴ nanoparticles coated with Thiol functionalized mesoporous Silica as a novel adsorbent for Pb۲+ and Ag+ removal (دریافت مقاله) مجله بین المللی ابعاد نانو دوره: 13، شماره: 1
6 New advances on Modulating nanomagnetic cores as the MRI-monitored drug release in cancer (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی آلی-فلزی کاربردی دوره: 1، شماره: 3
7 Synthesis of Quinazolinone Derivatives through Multicomponent/Click Reactions (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات شیمی آلی دوره: 5، شماره: 1
8 Ultra trace determination of lead and copper ions in water samples using polyamidoamine dendrimer supported on SBA-۱۵ nanomaterial (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری نانو در آب و محیط زیست دوره: 5، شماره: 3
9 حذف فلزات سنگین از آب و پساب با استفاده از جاذب های نانومتخلخل SBA-۱۵ (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 32، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A cyanide ion chemosensor: 4-amino-7-methoxy-2-oxo-2H-spiro[acenaphthylene-1,2- chromene]-3-carbonitrle (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و فناوری شیمی کاربردی حسگرها و زیست حسگرها
2 A functionalized SBA-15 as a selective fluorescent sensor for the detection of Ag+ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و فناوری شیمی کاربردی حسگرها و زیست حسگرها
3 استفاده ازSBA-Pr-SO3H به عنوان نانوراکتورعامل دارشده درسنتزتک ظرف مشتقات مختلف بنزایمیدازول ها (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
4 ECONOMICAL SYNTHESIS OF NANOPOROUS SLCAMCROSPHEREBYUSINGA CHEAP SLCA SOURCE (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار
5 Efficient green synthesis of 3,3-di(indolyl)indolin-2-ones using sulfonic acid functionalized nanoporous SBA-Pr-SO3H and study of their antimicrobial properties (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
6 Green Synthesis of pyrazol‑chromeno[2,3‑d]pyrimidine‑ones using SBA-Pr-SO3H (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
7 ONE-POT SYNTHESES OF 9,10-DIARYL-7H-BENZO[d,e]IMIDAZO[2,1-a]ISOQUINOLIN-7-ONES DERIVATIVES USING AMINO FUNCTIONALIZED NANOPOROUS SILICA SBA-Pr-NH2 AS A SOLID NANO CATALYST (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
8 Surface modification of SBA-۱۵ by ۲-chloroquinoline-۳-carbaldehydes (دریافت مقاله) سومین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران
9 Synthesis and Characterization of Organic/Inorganic Hybrid Materials Based on Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane (POSS) and Poly(ethylene glycol) via Click Chemistry (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
10 Synthesis of 2,4-diamino pyrimidine-5-carbonitrile derivatives using sulfonic acid-functionalized mesoporous LUS-1 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
11 بررسی جذب یون جیوه از محیط های آبی در شرایط مختلف با مواد نانومتخلخل عامل دار شده با گروه های آلی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
12 بررسی دیاستروسلکتیویته واکنش دیلز- بررسی دیاستروسلکتیویته واکنش دیلز حفره اصلاح شده (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
13 بررسی عملکرد بازدارندگی نوعی ترکیب آروماتیک هتروسیکلی روی خوردگی فولاد در محیط اسیدکلریدریک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
14 سنتز 1- بنزیل - 2 - - کلروفنیل)- 5،4 - دی فنیل ) - H 1 ایمیدازول با استفاده از نانوکاتالیزور SBA-R-SO3H و تعیین ساختار آن با استفاده از پراش پرتو ایکس تک بلور ، IR و NMR (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
15 سنتز ترکیبات نانو حفره با دیواره های هیبریدی آلی - معدنی و کاربرد آن ها (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
16 سنتز تک مرحله ای مشتقات N- آسیل β- آمینو کربونیل در حضور نانو مواد متخلخل (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
17 سنتز مشتق دی کلرو 8،1 - دی اکسو- اکتاهیدروزانتن با استفاده از کاتالیزور نانومتخلخل SBA-R-SO3H و شناسایی محصول با استفاده از فنون ،FT-IR ، H NMR و پراش پرتو ایکس تک بلور (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
18 سنتز مشتقات بنزوزانتن برپایه 2-هیدروکسی نفتالن-1،4- دی اون با استفاده از SBA-IL به عنوان نانو رآکتور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی،پتروشیمی و نانو ایران
19 سنتز و مطالعه ساختاری ترکیب - 2) -1- (E ) - 2 - (z) -2 ؛ Hydroxyphenyl)methylidene]hydrazono}-1,2-diphenylethan-1-one (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
20 سنتزتک ظرف مشتقات مختلف بنزوتیازین هابااستفاده ازنانوراکتورعامل دارشده SBA-Pr-SO3H (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
21 کاربرد SBA-PR-SO3H در سنتز مشتقات آریلیدن ایزاتین هیدرازون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی،پتروشیمی و نانو ایران
22 مطالعه واکنش Biginelli تحت شرایط بدون حلال درحضور کاتالیست اسیدی (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو