دکتر مسعود مهجورشفیعی

دکتر مسعود مهجورشفیعی

دکتر مسعود مهجورشفیعی

Dr. Masoud Mahjour-Shafiei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 سطح مقطع پراکندگی پروتون-پروتون برمشترالونگ شامل تکینگی فضای فاز (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
2 شناسایی ذرات پراکنده شده در فرایند 2H(p,d)H ،آشکارسازی شده توسط بینا (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
3 محاسبه ظرفیت گرمایی ویژه نانو ذرات TiO2 به روش ابتدا به ساکن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
4 مطالعه ضریب تکثیر الکترون در دیود استوانه ای با استفاده از شبیه سازی ذره در سلول (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393