دکتر امیلیا نرسیسیانس

دکتر امیلیا نرسیسیانس دانشیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

دکتر امیلیا نرسیسیانس

Dr. Emilia Nercissians

دانشیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازنمایی نشانه شناسانه تحولات اجتماعی در فیلم های سینمایی دهه ۸۰ و ۹۰ ایران؛ نشانه نشاسی فیلم های جدایی نادر از سیمین و ابد و یک روز (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 7، شماره: 3
2 بررسی تطبیقی فرهنگ شمال و جنوب استان کرمان: مطالعه موردی فرهنگ زبانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 6، شماره: 1
3 تاثیر تجارت بر توسعه هنر نقاشی جلفای اصفهان در عصر صفوی (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 3، شماره: 2
4 تحلیل جایگاه باورهای شمنی در مناسک قربانی در بندر ترکمن (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 8، شماره: 2
5 تفکیک جنسیتی فضای شهری و روابط صمیمانه بین جنسیتی: مطالعه مقایسه ای تفکیک منعطف و غیرمنعطف (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 13، شماره: 2
6 جانشینی نمادها در گستره زمان: تبرک انگور در نزد ارامنه (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 1، شماره: 1
7 جایگاه فضاهای اوقات فراغتی تفکیک شده جنسیتی در برساخت هویت دختران: مطالعه بوستان نرگس قم (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 9، شماره: 2
8 خودمردم نگاری رویای سخنرانی، زبان، مهاجرت (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 11، شماره: 2
9 زبان جنسیتی و مواردی از انعکاس کمی و کیفی آن در برخی از فیلم نامه ها (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 2، شماره: 264429
10 زیبایی شناسی کوئیر: از سیاست هویت به سیاست کوئیر به مثابه سیاست مبتنی بر برابری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 12، شماره: 1
11 سفید و سبز، رنگهای نمادین در فرهنگ و هنر بانوان زرتشتی یزد (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 10، شماره: 1
12 سوژه تراجنس به مثابه سوژه زبان و میل: تحلیل انسان شناختی از برساخت اجتماعی جنسیت به مثابه اجراگری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 11، شماره: 1
13 مطالعه انسانشناسانه پدیده کودکان کار خیابانی در شهر کرج (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 3، شماره: 1
14 مطالعه پنجره های آشپزخانه های محله کیانشهر با دو رویکرد عکاسی و انسان شناسی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 4، شماره: 1
15 مطالعه ی انسان شناختی مواجهه ی دختران با مفهوم باکرگی؛ مطالعه ی موردی دختران مجرد ۱۸ تا ۳۰ ساله (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 10، شماره: 2
16 نقش جامعه ایرانیان ارمنی در ظهور معماری مدرن شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 3، شماره: 2
17 هویت و زندگی روزمره دختران در فضاهای عمومی شهر مطالعه دختران دانشجوی رفسنجان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نقش زنان در برداشت و استفاده از چوب های جنگلی در یک روستای کوهستانی شمال ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست