دکتر ابوالقاسم رئیسی نافچی

دکتر ابوالقاسم رئیسی نافچی

دکتر ابوالقاسم رئیسی نافچی

Dr. Abolghasem Raesi nafchi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تبیین ابعاد و مولفه های سواد سلامت رسانه ای با رویکرد انتقادی: یک مطالعه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 19، شماره: 2
2 تدوین و اعتباریابی ابزار سواد سلامت رسانه ای با رویکرد انتقادی برای دانش آموزان دوره متوسطه دوم (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 20، شماره: 5
3 مقایسه میزان اعتماد شهروندان تهرانی به پیام های سلامت در رسانه ملی و شبکه های ماهواره ای فارسی زبان: یک مطالعه جمعیتی در تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 17، شماره: 3