دکتر هانی رئوف شیبانی

دکتر هانی رئوف شیبانی استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان

دکتر هانی رئوف شیبانی

Dr. Hani Raoufsheybani

استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه روشی کاربردی برای پیش بینی بار مصرفی مشترکین بر مبنای استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
2 Study and Simulation of Output Pulse High Voltage TLT Generator (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
3 برنامه ریزی توسعه انتقال و توسعه تولید با کمک تئوری بازی ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس الکترونیکی بین المللی کنترل،مدارهای الکتریکی،ارتباطات و شبکه های هوشمند
4 بهینهسازی زمان برقدار نمودن ژنراتورهای غیرخودراه انداز درپروسه بازیابی سیستم قدرت (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
5 پیاده سازی قیود غیرخطی برنامهریزی واحدهادر بازار برق ایران با مدل ترکیبی صفر و یک (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
6 تحلیل سرمایه گذاری مولد گازسوز با توجه به شرایط خرید تضمینی انرژی در بازار برق (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
7 تعیین ترتیب بهینه راه اندازی واحدها در پروسه بازیابی سیستم قدرت با در نظرگرفتن بارگذاریهای اجباری و اختیاری (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
8 تعیین تعرفههای مشترکین مختلف شرکتهای توزیع با توجه به راهاندازی بازار برق ایران (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
9 تعیین مسیر بهینه جهت استارت واحدهای غیرخودراهانداز با در نظر گرفتن قیود استاتیکی و دینامیکی سیستم انتقال به کمک روش آنالیز پاکت نامهای(DEA) (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
10 سیستم نوین تبلیغات لیزری و ایجاد متن و تصویر بر روی موانع از راه بسیار دور (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار
11 طراحی الگوریتم کاربردی پیش بینی بار به کمک شبکه های عصبی با هدفکاهش جریمه پرداختی خریداران بازار برق با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
12 طراحی نرم افزار تعیین قیمت انرژی مصرفی انواع مشترکینبا توجه به استقلال شرکتهای توزیع (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق