دکتر کیوان صالحی

دکتر کیوان صالحی دانشیار بخش تخصصی پژوهش و سنجش؛ دانشکده روان شناسی و علوم‌تربیتی؛ دانشگاه تهران، تهران، ایران

دکتر کیوان صالحی

Dr. Keyvan Salehi

دانشیار بخش تخصصی پژوهش و سنجش؛ دانشکده روان شناسی و علوم‌تربیتی؛ دانشگاه تهران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی استعدادیابی تحصیلی در ایران(مروری ساختارمند بر ادبیات انجام شده در سه دهه اخیر) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 12، شماره: 39
2 ابعاد و سطوح فرهنگ کیفیت در نظام آموزش عالی : مروری منظم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 11، شماره: 36
3 اثربخشی بازی درمانی شناختی- رفتاری بر پیشرفت تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 2، شماره: 21
4 ادراک دانشجویان و مدرسین از تحصیلات دانشگاهی و ارائه راهکار برای پیشگیری از افت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 6
5 ادراک و تجربه زیسته زوجین از علل بروز جدایی عاطفی: مطالعه ای به روش پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 16، شماره: 62
6 ارائه نظریه داده بنیاد برای تبیین فرایند شکل گیری روحیه کارآفرینی در بین دانش آموزان مدارس فنی و حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 16، شماره: 1
7 ارائه نظریه داده بنیاد برای تبیین فرایندهای جاری تربیت اخلاقی در مدارس متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 4، شماره: 2
8 ارتقاء هوش اخلاقی دانش‌آموزان متوسطه اول در درس کار و فنّاوری (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 4، شماره: 4
9 ارزیابی وضعیت کتابخانه های مدارس ابتدایی منطقه ۵ تهران و میزان مطابقت آن با استاندارد های ایفلا (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 10، شماره: 36
10 بازنمایی ادراک دانشجویان از سنجش کلاسی عادلانه: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 11، شماره: 35
11 بازنمایی ادراکات و تجارب زیسته معلمان از آسیب های احتمالی ناشی از اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 5، شماره: 9
12 بازنمایی عوامل فردی موثر در احتمال آسیب طلاق: یک بررسی پدیدارشناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 8، شماره: 2
13 بازنمایی فرایند شکل گیری دگرگونی های ارزشی در افراد با محوریت زنان: مطالعه ای به روش نظریه برخاسته از داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 14، شماره: 4
14 بازنمایی مشکلات فرایند اجرای پایاننامهها و رسالهها: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 5، شماره: 17
15 بررسی آماره های برازش فرد نوجوانان شرکت کننده در آزمون سراسری با استفاده از بسته ی PerFit در R (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 21، شماره: 3
16 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر افزایش یادگیری دروس ریاضی و زبان انگلیسی در دانش آموزان مقطع متوسطه (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 3، شماره: 27
17 بررسی رابطه ی سبک رهبری تحول آفرین مدیران با اثربخشی، انگیزش و رضایت کارکنان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 4
18 بررسی رابطه ی سبک رهبری تحول آفرین مدیران با اثربخشی، انگیزش و رضایت کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 4
19 بررسی گرایش به تفکر انتقادی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) مجله پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره دوره: 1396، شماره: 7
20 بررسی نظاممند دستاوردها، مزایا و محدودیتهای استفاده از آزمایشگاههای مجازی و از راه دور در آموزش مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 24، شماره: 95
21 بررسی ویژگی های کارآفرینی هنرجویان هنرستان های کاردانش استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 2، شماره: 8
22 پیش بینی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی برحسب مولفه های کارکردهای اجرایی مغز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 2
23 پیشایندهای مدل انتظامی مدیریت رفتار تماشاگران فوتبال در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 15، شماره: 1
24 تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی و فناوری اطلاعات در بهبود یادگیری ریاضیات دانش آموزان دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 15، شماره: 4
25 تاثیر تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 40
26 تببین جایگاه ساختارسازمانی در کارآفرینی و نقش کارآفرینی در ارتقای شغلی کارکنان: مطالعه موردی دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 10، شماره: 3
27 تبعات شکل گیری فرهنگ ارزشیابی کاذب در مدارس ابتدایی: مطالعه ای پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 10، شماره: 2
28 تبیین پدیدارنگاری نقش فرسودگی شغلی در کاهش سازگاری زناشویی زنان معلم دوره ابتدایی (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش دوره: 3، شماره: 22
29 تبیین پدیده نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی از منظر نخبگان دانشگاهی: مطالعه ای با رویکرد پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 25، شماره: 2
30 تبیین مولفه‌های برنامه درسی تربیت معلم بر مبنای نظریه شناخت موقعیتی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 21، شماره: 4
31 تجارب زیستی مادران دارای کودک مبتلا به ناتوانی های جسمی و ذهنی: یک مطالعه فراترکیب (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 20، شماره: 12
32 تجربه زیسته بزرگسالان از فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 21، شماره: 51
33 تحلیل ادراک دانشجویان از مفهوم یادگیری زاید و پیامدهای آن در رشته علوم تربیتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 18، شماره: 1
34 تحلیل ادراک و تجربه زیسته معلمان ابتدایی از دلایل ناکارآمدی برنامه ارزشیابی توصیفی کیفی: مطالعه به روش پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 5، شماره: 12
35 تحلیل پدیدارشناسانه ادراک و تجربه زیسته معلمان مدارس ابتدایی از نقاط ضعف و قوت برنامه ارزشیابی توصیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 9، شماره: 31
36 تحلیل پدیدارشناسانه باورهای دینی دانش آموزان و ارایه راهکارهایی برای کاهش چالش ها و آسیب های موجود (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 25، شماره: 53
37 تحلیل پدیدارشناسانه چالش های ناشی از افت استرس مولد تحصیلی در نظام ارزشیابی توصیفی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 7، شماره: 20
38 تحلیل پدیدارشناسانه عوامل درون سازمانی موثر بر استفاده از موسسات تولید مقاله و پایان نامه (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 11، شماره: 4
39 تغییرناپذیری ساختار عاملی و سؤال‌های آزمون سراسری ریاضی (مورد مطالعه: گروه آزمایشی ریاضی و فنی 96-1395) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 10، شماره: 30
40 چارچوب برنامه درسی مبتنی بر توسعه سواد فرهنگی در دوره متوسطه بر اساس دیدگاه زایس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 1
41 چالش های مهارت آموزی و پرورش هنرجویان کارآفرین در هنرستان های فنی و حرفه ای: مطالعه ای به روش پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 4، شماره: 15
42 دستاوردهای یادگیری مورد انتظار دانش آموختگان دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 14، شماره: 27
43 روبریک سنجش کلاسی عادلانه: برازش مدل چندبعدی پاسخ مدرج (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 13، شماره: 49
44 رویکردی آمیخته برای سنجش شادکامی مدرسه ای دانش آموزان ابتدایی منطقه ۱۵ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 17، شماره: 65
45 رهیافتی پدیدارشناسانه در شناسایی مشکلات فرایند اجرای پایان نامه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 11، شماره: 22
46 رهیافتی پدیدارشناسانه در واکاوی موانع خلق دانش در علوم انسانی بر پایه ادراک و تجربه زیسته نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 13، شماره: 52
47 رهیافتی ترکیبی در ارزشیابی کیفیت بروندادها و پیامدهای مدارس مجری برنامه تعالی مدیریت مدرسه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 1
48 رهیافتی ترکیبی در ارزشیابی کیفیت فرایند یاددهی یادگیری مراکز پیش از دبستان مبتنی بر اکرز (ECERS) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 17، شماره: 2
49 رهیافتی ترکیبی در ارزشیابی کیفیت فعالیت های روزانه برای مراقبت های شخصی کودکان در مراکز پیش از دبستان شهرستان قشم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 52
50 ساخت ابزار میزان شده برای سنجش مدارس اثربخش دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 18، شماره: 68
51 ساخت و اعتباریابی مقیاس اخلاق نوجوانان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 11، شماره: 43
52 شناسایی ابعاد و موانع خودتوسعه ای شایستگی های اعضای هیات علمی برای هدایت پایان نامه ها و رساله های دانشجویی: یک مطالعه اسنادی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 13، شماره: 2
53 شناسایی راهبردهای موجود جلب مشارکت والدین در مدارس متوسطه؛ با تاکید بر ابعاد مشارکتی اپستین (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 16، شماره: 4
54 شناسایی شاخص های تفکر مستقل و ارائه شواهدی از جایگاه تفکر مستقل در دوره متوسطه اول (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 13، شماره: 1
55 شناسایی صلاحیت های حرفه ای معلمان ابتدایی در مناطق دوزبانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 18، شماره: 70
56 شناسایی عوامل تسهیل گر و بازدارنده پرورش روحیه پژوهندگی در کودکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 12، شماره: 1
57 شناسایی عوامل موثر در اختلالات املا نویسی دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 54
58 شناسایی عوامل موثر در شکل گیری فرهنگ ارزشیابی کاذب در مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 9، شماره: 26
59 شناسایی ملاک ها و نشانگرهای اصیل نویسی در نگارش علمی دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 26، شماره: 51
60 شناسایی موانع اجرای بهینه ارزشیابی آموزشی در شرکت ملی گاز ایران: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش دوره: 5، شماره: 2
61 شناسایی نقش ها و رویکردهای خودتوسعه ای شایستگی های اعضای هیات علمی برای هدایت پایان نامه و رساله های دانشجویی: مطالعه ای با روش گستره پژوهی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 10، شماره: 2
62 شناسایی و اولویت بندی مضمون های سنجش کلاسی عادلانه با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسه مراتبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 12، شماره: 37
63 طراحی الگو ی اجرای برنامه درسی کار و فناوری مبتنی بر تفکر طراحی در دوره اول متوسطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 18، شماره: 1
64 طراحی برنامه درسی تفکر مستقل برای دانش آموزان دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 17، شماره: 66
65 فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از دید قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 25، شماره: 37
66 فضای مجازی و نقش آن در دگرگونی های باورهای دینی دانش آموزان: پژوهشی پدیدارشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 8، شماره: 1
67 کاربست فنون داده‌ کاوی در تبیین صحت مدل ‌های پیش بینی افت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 28، شماره: 1
68 مدرسه ای برای کودکان: مطالعه پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 18، شماره: 2
69 مفهوم اخلاق از دیدگاه نوجوانان ایرانی: یک مطالعه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 56
70 مقایسه برنامه ها و مدل های آموزش دوزبانگی در کشورهای اسپانیا، کانادا، آمریکا، ترکیه و ایران: یک مطالعه تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 2، شماره: 8
71 مقایسه عملکرد درخت تصمیم و شبکه عصبی مصنوعی در طبقه بندی داوطلبان آزمون سراسری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 13، شماره: 41
72 ملاک ها و نشانگر های سنجش تکالیف اصیل در دوره ابتدایی: مطالعه ای کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 18، شماره: 69
73 مولفه های کیفیت زندگی زناشویی: یک مطالعه فراترکیب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده دوره: 10، شماره: 1
74 نشانگان مدرسه شاد: مطالعه ای پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 18، شماره: 63
75 واکاوی پدیدارشناسانه واکنش های معلمان نسبت به تغییرات نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 63
76 واکاوی تجارب و راهکارهای انجام هدایت تحصیلی-شغلی مطلوب از دیدگاه دانشجویان و فارغ-التحصیلان دانشگاه تهران: مطالعه ای پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 14، شماره: 4
77 واکاوی نظریه شناخت موقعیتی و نسبت آن با تربیت معلم (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 1
78 واکاوی نقش تفکر طراحی در ارتقای مهارت های قرن بیست و یکم: مرور نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 16، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی کاربری دانش آموزان منطقه 9 شهر تهران از بازی های رایانه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
2 آسیب شناسی کاربری هنرجویان هنرستان های پسرانه شهرستان تربت حیدریه از شبکه های اجتماعی موبایل بنیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
3 اثربخشی زیبا سازی مدارس بر افزایش شادی در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه ی شهر مبارکه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
4 ادراک دانشجویان استادان دانشگاه تهران نسبت به معنا مفهوم افت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
5 ارتقای میزان علاقه مندی دانش آموزان پایه ششم به مشارکت در پروژه های علمی:مطالعه به روش اقدام پژوهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
6 ارزشیابی تاثیر در نظام آموزش عالی: چیستی، چرایی و چگونگی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
7 ارزشیابی کیفیت فعالیت های جاری برای مراقبت های شخصی کودکان درمراکز پیش از دبستان شهرستان قشم مبتنی بر استاندارد بین المللی اکرز( ECERS-R) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان
8 ارزیابی کیفیت عملکرد مدرسه مبتنی بر مدل مدیریت کیفیت EFQM (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
9 استفاده از رویکرد سیستمی در ارزشیابی کیفیت مراکز پیش دبستانی و ارائه راهکارهایی برای بهبود آنها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
10 DETERMINING THE DEGREE OF COMPLIANCE WITH COMPETENCIES AFFECTING EFL LEARNERS' MOTIVATION IN PEDAGOGY (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات، ومترجمی زبان انگلیسی
11 بازنمایی آسیبهای شبکه های اجتماعی تلفن همراه برای دانشجویان:یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
12 بازنمایی ادراکات دانش آموزان از علل شکلگیری پدیده گسست نسلها و پیامدهای تربیتی و اجتماعی آن از منظر والدین و معلمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
13 بازنمایی ادراکات کودکان پیش دبستانی از پدیده حجاب مطالعه به روش پدیدارشناسی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
14 بازنمایی تجربه زیسته دانشجویان رشته های مجازی دانشگاه تهران در خصوص اضطراب ازامتحان و تاثیر آن بر عملکرد (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
15 بازنمایی تجربه زیسته زنان بزهکار از عوامل موثر در بروز بزهکاری و ارائه راهکارهای آموزشی برایبازگشت آنان به زندگی سالم (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
16 بازنمایی چالشهای موجود در شناسایی و آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه:مطالعهای به روش پدیدارشناسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
17 بررسی اثربخشی دو روش آموزش به شیوه ی بازی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پسر سال سوم ابتدایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
18 بررسی مدیریت دانش وموانع آن درسازمان ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
19 بررسی میزان استفاده دبیران متوسطه شهرستان قروه از فناوری نوین آموزشی در سال تحصیلی 1393 (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
20 بررسی نگرش معلمان به نظام ارزشیابی عملکرد و رابطه آن با تعهد سازمانی معلمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
21 بهبود کیفیت مدارس ابتدایی مبتنی بر مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا MQFE موردی از مطالعه در مدرسه دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
22 تاثیر یادگیری مشارکتی بر سازگاری اجتماعی و انطباق پذیری دانش آموزان پایه دوم ابتدایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
23 تاملی بر اصول و چالشهای کاربست رویکرد خود ارزیابی در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
24 تاملی بر چیستی و نشانه های مدارس اثربخش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
25 تاملی بر مطالعات آینده نگاری در نظام آموزشی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
26 تأثیر آموزش با استفاده از نرم افزار هندسه پویا بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با تمرکز بر توانایی شناختی هندسه و نگرش تحصیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
27 تبیین دیدگاه معلمان پیرامون بروز پدیده آفت یادگیری درس ریاضی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تربیت معلم
28 تبیین روابط بین راهبرد دانایی محوری با فرایند نهادینه سازی نوآوری درسازمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
29 تبیین نقش بازی های رایانه ای در خشونت کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
30 تحلیل ادراک و تجربه زیسته دانش آموزان دختر در مورد پوشش مناسب در مدارسمتوسطه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
31 تحلیل ادراک و تجربه زیسته کاربران شبکه های مجازی پیرامون دلایل تغییر رویکرد ازوبلاگ نویسی به نرم افزارهای مجازی: مطالعه ای به روش پدیدارشناسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
32 تحلیل جایگاه پرورش مهارت های زندگی در برنامه درسی دوره پیش دبستانی ایران مطالعه ای مبتنی بر رویکرد های چندگانه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
33 تحلیل رابطه موسیقی و گرایش به یادگیری زبان خارجی در بین موسیقیدانان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
34 تعیین میزان مشکلات سازگاری و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
35 رابطه بین سه عامل جنسیت،سن و موفقیت تحصیلی با مقیاس خودآشکارسازی دانشجویان مجازی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
36 رابطه بین وضعیت خانوادگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پایه هفتم تا نهم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت، روانشناسی
37 روبریک: چیستی، ویژگی ها و کاربردهای آن در آموزش عالی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام
38 روندهای آموزشی-تحولی تأثیرگذار بر مدیریت مدرسه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
39 رهیافتی پدیدارشناسانه در شناسایی مشکلات فرایند اجرای پایان نامه ها و رساله ها (مورد مطالعه: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی پایان نامه ها و رساله های حوزه علوم انسانی-اسلامی با تاکید بر نقد کارآمدی پایان نامه ها و رساله ها
40 ساختار سازمانی وکارآفرینی در دانشگاه: موردی از مطالعه در دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
41 شناخت مختصات و ویژگیهای پژوهش از منظر آموزههای دینی:با محوریت آموزههای قرآنی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
42 شناسایی عوامل اثرگذار بر اثربخشی آموزش کارکنان در سازمان ها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
43 شناسایی عوامل موثر در بروز مشکلات سازگاری دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
44 شناسایی عوامل موثر در بروز مشکلات سازگاری و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی
45 شناسایی ملاکها و نشانگرهای ارتقای نظام سنجش پیشرفت تحصیلی در نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
46 شناسایی ویژگی های ارزشیابی معتبر در مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی جامعه شناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
47 فراروش: مرور آسیب شناسانه بر مطالعات حیطه آموزش و تحول اخلاقی دانش آموزان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی
48 کاربست تکالیف خلاق در ارتقای کیفیت یادگیری دانش آموزان:مطالعه ای به روش اقدام پژوهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
49 کاربست فرایندهای اکتشافی در ارتقای توانمندی پژوهشگری در دانش آموزان: مطالعه ای بهروش اقدام پژوهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
50 کیفیت بخشی به نوشته های فی البداهه دانش آموزان پایه پنجم: مطالعه ای به روش اقدام پژوهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
51 مروری بر مبانی نظری پرورش کودکان پژوهنده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران
52 مطالعه ای تطبیقی در هنرجویان دختر و پسر هنرستانهای شهرستان تربت حیدریه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
53 نگارش علمی: ویژگی ها و مراحل (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام
54 واکاوی کاستی ها و خلاءهای پژوهشی در پرورش کودکان پژوهنده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران