دکتر افسون فضلی نژاد

دکتر افسون فضلی نژاد Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

دکتر افسون فضلی نژاد

Dr. Afsoon Fazlinezhad

Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Correlation Between Aortic Valve Sclerosis and Coronary Artery Disease: A Cross - Sectional Study (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 1، شماره: 1
2 Diastolic Function Changes during Stress Echocardiography in Hypertensive Patients (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 5، شماره: 2
3 Eccentricity Index Identifies the Severity of Left to Right Shunt in Patients With Secundum Type Atrial Septal Defect (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 4، شماره: 2
4 Echocardiographic left ventricular functional changes in acute hypothyroidism vs. subclinical hyperthyroidism in patients with differentiated thyroid carcinoma (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 19، شماره: 2
5 Echocardiographic Test and the Early Detection of Systolic Failure in Systemic Sclerosis Patients: Strain and Strain Rate Echocardiography (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 4، شماره: 3
6 Effect of Renal Artery Stenting on Blood Pressure, Glomerular Filtration Rate and Left Ventricular Mass in Hypertensive Patients with Severe Atherosclerotic Renal Artery Stenosis (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 5، شماره: 1
7 Evaluation of the relationship between left atrial volume and myocardial ischemia: a systematic review (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی دوره: 4، شماره: 3
8 Left Atrial Mass during Angiography; Myxoma or Haemangioma? A Case Report (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 6، شماره: 4
9 Primary Pericardial Mesothelioma: Report of a Patient and Literature Review (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 7، شماره: 3
10 Prognostic Value of Normal Exercise Echocardiography in a One-Year Followup (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 2، شماره: 4
11 Pulmonary Vein Stenosis as a Rare Cause for Pulmonary Hypertension, Documented by Three-Dimensional Echocardiography (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 4، شماره: 2
12 Role of Transthoracic Echocardiography in the Evaluation of Patients with Retinal Vein Occlusion (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 2، شماره: 1
13 Severe Hypoplasia of Posterior Mitral Valve Leaflet Presented with Atypical Chest Pain: A Case Report (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 5، شماره: 1
14 The prognostic value of stress/rest gated myocardial perfusion SPECT in patients with known or suspected coronary artery disease (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 25، شماره: 2
15 Unusual CMR Findings of Apical Left Ventricle Pseudoaneurysm (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 2، شماره: 4
16 بررسی اختلالات عملکرد دیاستولیک در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید توسط اکوکاردیوگرافی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 57، شماره: 6
17 بررسی عملکرد بطن راست به روش اکو کاردیو گرافی داپلر بافتی قبل و پس از جراحی پیوند عروق کرونر (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 52، شماره: 4
18 بررسی عوارض تجویز تست دوبوتامین استرس اکوکاردیوگرافی در ۵۰۰ بیمار مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج ) (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 54، شماره: 1
19 بررسی وجود تروپونین I قلبی در سرم بیماران با حمله حاد بیماری انسدادی مزمن ریه (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 56، شماره: 2
20 گزارش یک مورد دیسپلازی آریتموژنیک بطن راستبا تابلوی بالینی سنکوپ (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 54، شماره: 4
21 گزارش یک مورد کاردیومیوپاتی تحدیدی ناشی از آمیلوئیدوز قلبی ثانویه (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 53، شماره: 2