دکتر علی گرجی

دکتر علی گرجی Director of Epilepsy Research Center, Münster University, Germany

دکتر علی گرجی

Dr. Ali Gorji

Director of Epilepsy Research Center, Münster University, Germany

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Avicenna s Canon of Medicine: a review of analgesics and anti-inflammatory substances (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 5، شماره: 3
2 Curcumin attenuates harmful effects of arsenic on neural stem/progenitor cells (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 7، شماره: 4
3 Effect of Cannabinoid Receptor Activation on Spreading Depression (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 4
4 Garlic: a review of potential therapeutic effects (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 4، شماره: 1
5 Generation of motor neurons from human amygdala-derived neural stem-like cells (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 21، شماره: 11
6 Neuronal injury and death following focal mild brain injury: the role of network excitability and seizure (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 23، شماره: 1
7 Proconvulsive effect of hydrochlorothiazide in an in vitro rat seizure model (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 17، شماره: 11
8 Report on the 1st International Razavi Multiple Sclerosis Congress Held in Mashhad, Iran, September 18th - 20th (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 4، شماره: 1
9 Survival, proliferation, and migration of human meningioma stem-like cells in a nanopeptide scaffold (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 19، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Review of Animal Models of Absence Epilepsy (دریافت مقاله) دومین کنگره بین ‎‎المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران
2 Effect of 3-Dimensional Transplantation of Adult Human Brain Derived Neural Stem Cells Seeded in PuraMatrix in Animal Model of Spinal Cord Injury (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب
3 Evaluation of local Photoplethysmography signal in order to feasibility of detection and prediction of epileptic seizure (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
4 Genetic animal models of epilepsy: a unique resource for the investigation of novel treatment (دریافت مقاله) دومین کنگره بین ‎‎المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران
5 History of headache in traditional Persian medicine (دریافت مقاله) همایش طب سنتی ایرانی و یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده
6 Psychiatry and Psychology in Persian Traditional Medicine (دریافت مقاله) همایش طب سنتی ایرانی و یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده
7 Review on the Third International Neuroinflammation Congress and Student Fes tival of Neuroscience in Mashhad University of Medical Sciences (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب
8 Tert-Butylhydroquinone Introduced as an Anti- Epileptic Agent in Animal Model (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب
9 The Role of CSCs/CCs Derived from GBM Patient in Switching of the Healthy Macrophage from M1 to M2 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب