دکتر حمید شهرستانی

دکتر حمید شهرستانی استاد دانشگاه اوهایو

دکتر حمید شهرستانی

Dr. Hamid Shahrestani

استاد دانشگاه اوهایو

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.