دکتر علی دارابی

دکتر علی دارابی دانشگاه صداوسیما

دکتر علی دارابی

Dr. Ali Darabi

دانشگاه صداوسیما

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزادی و حقوق بشر از دو منظر سید احمد فردید و سید حسین نصر (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست پژوهی ایرانی دوره: 4، شماره: 13
2 ارتقای سواد رسانه ای و تاثیر آن بر تقویت توسعه سیاسی در جامعه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 23، شماره: 86
3 اسایی معیارهای حرفه ای در برنامه های گفت وگومحور با تاکید بر برنامه «سختانه» شبکه سه سیما (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 31، شماره: 3
4 بررسی عوامل منطقه ای تغییر رویکرد عربستان سعودی در سیاست خارجی نسبت به کشورهای منطقه خلیج فارس(پس از سقوط صدام) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد سیاسی دوره: 2، شماره: 4
5 بررسی نقش سیاسی- امنیتی شبکه های اجتماعی مجازی بر امنیت ملی ج. ا.ا. (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 8، شماره: 29
6 بنیان های نظری رفتار انتخاباتی شهروندان در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 16، شماره: 57
7 تبیین مؤلفه‌های دینی در فرهنگ سیاسی جامعۀ ایرانی پس از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 8، شماره: 2
8 جایگاه مولفه های ارتباطی حکمرانی خوب در بهبود امنیت اجتماعی (با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP)) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 28، شماره: 106
9 حضور آمریکا در افغانستان بعد از حوادث ۱۱سپتامبر(نوع مقاله: پژوهشی) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد سیاسی دوره: 3، شماره: 10
10 رابطه بین تماشای شبکه استانی مازندران با درونی شدن فرهنگ بومی استان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره: 2، شماره: 3
11 رابطه ویژگی های جامعه شناختی شهروندان ساری و تماشای شبکه استانی طبرستان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 14، شماره: 3
12 راهبرد رسانه ملی در توسعه یا گسترش سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 25، شماره: 4
13 رسانه های ارتباطی نوین و تاثیر آن بر فرایند بیداری اسلامی در انقلاب تونس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 6، شماره: 2
14 رسانه، سیاست خارجی و اجماع سازی در برنامه هسته ای ایران: مطالعه ای تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 9، شماره: 1
15 ساختار تصاویر آینده؛ رهیافتی نو درباره جایگاه رسانه های جمعی در ساخت آینده، مطالعه موردی: برکسیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 24، شماره: 91
16 مطالعه عملکرد سایت های خبری العربیه، بی بی سی فارسی و صدای آمریکا در جنگ نرم علیه ایران؛ مطالعه موردی بررسی شیوه پوشش دستاوردهای موشکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 10، شماره: 40
17 مقایسه گفتمان خبری وب سایت فارسی شبکه های صدای آمریکا و العربیه درباره نقش جمهوری اسلامی ایران در تحولات خاورمیانه 2011 و 2012 م (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 10، شماره: 22
18 هالیوود و اسلام هراسی در دیپلماسی رسانه ای ایالات متحده امریکا پس از ۱۱ سپتامبر (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 7، شماره: 20