دکتر محمدمهدی فائزی پور

دکتر محمدمهدی فائزی پور استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

دکتر محمدمهدی فائزی پور

Dr. Mohammad Mehdi Faezipour

استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر زمان بخارزنی و مقدار چسب بر خواص تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) ساخته شده از ساقه کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 23، شماره: 2
2 اثر عامل سازگارکننده پلیپروپیلن جفتشده با مالئیکانیدرید (MAPP) بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی ماده مرکب آرد نی-پلی پروپیلن۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 24، شماره: 2
3 اثر نانو ذرات رس بر خواص تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 26، شماره: 4
4 بررسی اثر بوتان دیول دی گلیسیدیل اتر بر ایجاد اتصالات عرضی در نانوسلولز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 33، شماره: 2
5 بررسی اثر بورات روی به همراه افزودنی های جاذب نور و آنتی اکسیدان بر هوازدگی چندسازه چوب-پلی اتیلن دانسیته بالا (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 20، شماره: 2
6 بررسی اثر دو نوع چسب MUF و UFبر روی خواص کاربردی تخته خرده چوب ساخته شده از مخلوط کلش برنج و خرده چوب صنوبر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 25، شماره: 2
7 بررسی امکان استفاده از پسماند الیاف کاغذسازی در ساخت تخته خرده چوب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 19، شماره: 0
8 بررسی امکان ساخت تخته تراشه جهت دار (OSB) از چوب ممرز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 34، شماره: 1
9 بررسی تاثیر شرایط ساخت تخته خرده چوب بر ویژگیهای خرده چوب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 3، شماره: 4
10 بررسی تاثیر فرکانس بر ضریب جذب صوت تخته خرده چوب عایق صوت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 2، شماره: 3
11 بررسی تاثیر متغیرهای فرایند کاغذسازی بر دانسیته ظاهری کاغذ بازیافتی از کارتن کهنه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 22، شماره: 1
12 بررسی تاثیر مقدار پارافین، دما و زمان پرس بر خواص کاربردی تخته خرده چوب با تاکید بر زبری سطح آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 23، شماره: 1
13 بررسی تاثیر مواد افزودنی بر هدایت گرمایی چندسازه سیمان- الیاف گیاهی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 3، شماره: 2
14 بررسی تولید خمیرکاغذ نیمه شیمیایی سولفیت خنثی از ساقه کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 25، شماره: 1
15 بررسی چالش های موجود در واردات چوب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 8، شماره: 2
16 بررسی خواص سطحی چوب تبریزی پوشش داده شده با نانو ذرات سیلیس (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 12، شماره: 1
17 بررسی ظرفیت لنگر خمشی اتصال های گوشه ای L شکل ساخته شده از تخته چند لا با پیچ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 27، شماره: 4
18 بررسی وضعیت بازرگانی خارجی مبلمان، تعیین و اولویت بندی شاخص های تاثیرگذار بر توسعه صادرات (مطالعه موردی مبلمان خانگی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 29، شماره: 2
19 بررسی ویژگیهای تخته تراشه جهت دار (OSB) ساخته شده از مخلوط کلنهای ده ساله صنوبر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 31، شماره: 4
20 بررسی ویژگیهای تخته تراشه چوب از ضایعات روکش راش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 3، شماره: 4
21 پیش بینی خواص مکانیکی تخته خرده چوب و تحلیل رفتار متقابل ضریب کشیدگی و درصد چسب با استفاده از معادله های خطی و نمایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 26، شماره: 3
22 تاثیر طبقات بار کوره برکیفیت خشک شدن چوب تبریزی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران دوره: 26، شماره: 2
23 تعیین شاخص های موثر بر توسعه صادرات مبلمان اداری ایران به روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 5، شماره: 2
24 تعیین شاخص های موثر در انتخاب محل استقرار کارخانه تولید چوب پلاستیک از پسماندهای کشاورزی در کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 7، شماره: 4
25 مطالعه و ارزیابی جاذبه های اثرگذار بر کسب فرصت های حاصل از برون سپاری خارجی در صنعت مبلمان چوبی ایران (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر مخلوط الیاف ابریشم و پلی کربنات بازیافتی بر ویژگیهای چندسازه چوب–پلاستیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست