دکتر نیما انزابی نژاد

دکتر نیما انزابی نژاد استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان

دکتر نیما انزابی نژاد

Dr. Nima Anzabinejad

استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.