دکتر بهزاد قنسولی

دکتر بهزاد قنسولی Ferdowsi University Mashhad

دکتر بهزاد قنسولی

Dr. Behzad Ghonsooli

Ferdowsi University Mashhad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.