دکتر سحر سپاسی

دکتر سحر سپاسی دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

دکتر سحر سپاسی

Dr. Sahar Sepasi

دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Relationship Between Income Smoothing Practices And Firms Value In Iran (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 13، شماره: 20
2 Accounting Ethics (دریافت مقاله) مجله بین المللی اخلاق و جامعه دوره: 1، شماره: 2
3 آزمون تجربی چسبندگی هزینه : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 3، شماره: 4
4 اثر تفاضلی نوسان عناصر سود بر قابلیت پیش‌‌بینی سود (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 6، شماره: 2
5 ارائه الگوی پیشگیری و کنترل تقلب در ایران به روش نظریه پردازی زمینه بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 40
6 ارائه رویکردی نوین در پیش بینی و کشف تقلب صورت های مالی با استفاده از الگوریتم زنبور عسل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 10، شماره: 3
7 ارائه مدل اقتضایی تاثیر ساختار هیئت مدیره بر کیفیت سود: رویکرد معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 10، شماره: 3
8 ارائه مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر تقاضا برای حسابرسی دادگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 13، شماره: 3
9 ارزیابی ریسک سیاست های کمینه سازی مالیات شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 54
10 اصول اخلاقی کسب وکار، مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 11، شماره: 3
11 الگوی کنترل داخلی در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 3
12 Comparing the Impact of Brand Value on Corporate Profit in B۲B and B۲C Businesses: A Case Study (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 12، شماره: 1
13 Corporate Social Performance and Internal Control (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 1، شماره: 4
14 Evidence on Asset Sales and Income Management: Case of Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 1، شماره: 1
15 Free Cash Flow, Capital Structure and the Value of Listed Companies in Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
16 Impact of Presence of Women in the Board on the Weakness of Internal Control (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 3، شماره: 10
17 Internal Audit, Board of Directors and Financial Reporting Quality (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 2، شماره: 8
18 The Utility of Applying Environmental Management Accounting Techniques and Prioritizing them Using the AHP method in Companies with ISO ۱۴۰۰۱ in Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 4، شماره: 13
19 بررسی تاثیر اخلاق حسابرسان بر کشف دستکاری اطلاعات مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 6، شماره: 24
20 بررسی تحلیلی تاثیر تفکیک جریان های نقد عملیاتی و اقلام تعهدی بر توانایی پیش بینی جریان های نقدی و سودهای آتی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 2، شماره: 4
21 بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابرسان داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 4
22 بررسی گرایش به استفاده از حسابرسی مستمر توسط حسابرسان داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 7، شماره: 27
23 بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در... (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 0، شماره: 2
24 بررسی نظریه بنیادهای اخلاقی در میان شاغلان حرفه حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 13، شماره: 26
25 تاثیر تعدیل کننده قضاوت های اخلاقی مدیران بر رابطه بین مشارکت در بودجه بندی و نارسایی بودجه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 11، شماره: 41
26 تاثیر تغییرات حسابداری بهای تمام شده بر عملکرد مالی شرکت های تولیدی از طریق متغیر سیستم قیمت گذاری با ملاحظه اثر تعدیلی عدم اطمینان محیطی درک شده (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 9، شماره: 2
27 تاثیر توانایی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی با تاکید بر انگیزه های فرصت طلبانه. (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 4
28 تاثیر جنسیت مدیران ارشد شرکت بر محافظه کاری شرطی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 14، شماره: 1
29 تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها در چرخه های تجاری مختلف (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 13
30 تاثیرات حضور زنان در هیئت مدیره بر ارزش شرکت و عملکرد مالی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 8، شماره: 29
31 تبیین حاکمیت شرکتی با استفاده از تئوری اقتضائی: مسیر تحقیقات آتی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 10، شماره: 1
32 تورم، چرخه عملیاتی و نگهداشت وجه نقد (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 22، شماره: 4
33 چارچوب مفهومی طرح ریزی مالیات شرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 6، شماره: 1
34 حساسیت نامتقارن سطح وجه نقد نگهداری‎شده نسبت به جریان های نقدی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 20، شماره: 4
35 رابطه باورهای معنوی با رفتار اخلاقی مدیران در گزارشگری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 1
36 رابطه بین حسابداری ذهنی و کیفیت گزارشگری مالی با رویکرد معاملات همزمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 13، شماره: 2
37 رابطه بین ویژگی کیفی پیش بینی سود هر سهم و ریسک ورشکستگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 5، شماره: 4
38 رقابت در بازار محصول و تاثیر آن بر سه معیار مهم در تصمیم گیری؛ هزینه نمایندگی، ساختار سرمایه و هزینه سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 7، شماره: 1
39 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر حسابرسی اجتماعی با استفاده از تکنیک تاپسیس (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 28
40 عوامل موثر بر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران رسمی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 6، شماره: 3
41 فراتحلیل اثرات پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر کیفیت گزارشگری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 6، شماره: 4
42 مدل سازی تمایل حسابداران به گزارش خطاکاری (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 28، شماره: 4
43 مدلسازی خطاهای گزارشگری مالی (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 13، شماره: 1
44 مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد مالی و محدودیت‌های تأمین مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 5، شماره: 4
45 معرفی مدلی نوین در حسابداری برند: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 25، شماره: 4
46 نقش راهبری شرکتی در رابطه بین اجتناب مالیاتی و تشکیل امپراتوری توسط مدیران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 11، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه اصولی برای طراحی تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
2 ارائه چارچوب افشای مسئولیت اجتماعی اسلامی برای نظام بانکی کشور (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
3 Corporate Governance and the Valuation of Initial Public Offering Companies in Tehran Stock Exchange Market (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
4 Designing a Customer Satisfaction Index (CSI) for Islamic Banks (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
5 بررسی تاثیر اندازه شرکت بر چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
6 بررسی رابطه میان نظام راهبری شرکتی با کیفیت حسابرسی داخلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم