دکتر طاهر نژاد ستاری

دکتر طاهر نژاد ستاری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

دکتر طاهر نژاد ستاری

Dr. Taher Nejad Satari

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.