پروفسور ناصر پریز

پروفسور ناصر پریز استاد دانشگاه فردوسی مشهد

پروفسور ناصر پریز

Prof. Naser Pariz

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Discussion on the Existence of Smooth Lyapunov Functions for Continuous Stable Systems (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 4، شماره: 3
2 A Novel Method for Detection of Epilepsy in Short and Noisy EEG Signals Using Ordinal Pattern Analysis (دریافت مقاله) مجله فیزیک پزشکی ایران دوره: 7، شماره: 1
3 A Novel Method for Optimal Control of Piecewise Affine Systems Using Semi-Definite Programming (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 3، شماره: 1
4 Adaptive fuzzy fractional-order fast terminal sliding mode control for a class of uncertain nonlinear systems (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 5، شماره: 1
5 آنالیز حرکت هدف زیر دریا تنها با زاویه سمت بر مبنای فیلتر کالمن مکعبی درجه پنج و هموارساز RTS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 22، شماره: 87
6 ارائه روش و معیارهایی جدید جهت هدایت ایمن شناورهای سطحی در فرآیند چهارم از چرخه فرماندهی و کنترل (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 3، شماره: 3
7 High-order Sliding Mode Control of a Bioreactor Model through Non-Commensurate Fractional Equations (دریافت مقاله) مجله مهندسی برق مجلسی دوره: 12، شماره: 1
8 Influence of Converter and inverter on dynamic behavior of the GMAW process (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته و فرآوری دوره: 2، شماره: 4
9 Integrated Fault Detection and Robust Control for Linear Uncertain Switched Systems with Mode-Dependent Time-Varying State Delay (دریافت مقاله) مجله کنترل و بهینه سازی در ریاضیات کاربردی دوره: 7، شماره: 2
10 Knee Joint Movement Control Using Hybrid Neuro-prosthesis Based on Persistent D-well Time Allocation Strategy with Muscle Fatigue Overcoming: Simulation Approach (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 18، شماره: 1
11 Leader-Follower Formation Control of Uncertain USV Networks under Stochastic Disturbances (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 5، شماره: 2
12 Maximum Energy Absorbed from the Persian Gulf Waves Considering Uncertainty in Power Take off Parameters (دریافت مقاله) مجله مهندسی برق مجلسی دوره: 16، شماره: 2
13 New Adaptive Sliding Mode Controller for Depth Control of Autonomous Underwater Robot (دریافت مقاله) مجله مهندسی برق مجلسی دوره: 9، شماره: 3
14 Sufficient conditions for stabilization of interval uncertain LTI switched systems with unstable subsystems (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 2، شماره: 1
15 پایدارسازی رده ای از سیستمهای غیرخطی تکین با تاخیرمتغیردرحالت و عدم قطعیت پارامتری با درنظر گرفتن قید عملگر وکاربرد آن درربات خودگردان زیرسطحی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 2
16 پیش­بینی هوشمند موقعیت مداری ماهواره به کمک سری­های زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری فضایی دوره: 7، شماره: 3
17 تحلیل رفتار دشمن - خودی در صحنه نبرد با استفاده از مفهوم دوگانه تهدید – تحمل پذیری در غالب بازی دیفرانسیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 11، شماره: 2
18 تشخیص عیب همراه با کنترل سیستم سوئیچ شونده مبدل بوست در سامانه های تبدیل انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 13، شماره: 2
19 تعیین مسیر بهینه رویتگر در ردیابی دو هدف با استفاده از اندازه گیری های زاویه سمت (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 10، شماره: 38
20 توسعه مدل حلقه کنترل بار، فرکانس نیروگاه ها با در نظر گرفتن ضریب دمپینگ توربین (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 9، شماره: 2
21 توسعه مفهوم تهدید بر پایه تحمل‌پذیری و طراحی یک سیستم تصمیم‌یار برای ارزیابی میزان تهدید بر اساس گزاره‌های منطقی و شواهد گسسته مقدار در صحنه نبرد دریایی (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 3، شماره: 1
22 ردیابی هدف زیر دریا فقط با اندازه گیری سمت با استفاده از فیلتر کالمن مکعبی درجه پنج مقاوم در حضور داده های پرت (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 6، شماره: 2
23 رویکردی جدید در به کارگیری روش اختلال جهت تحلیل تداخل های غیرخطی در سیستم ها ی قدرت بزرگ تحت استرس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 1
24 شبیه سازی ریسک پایه و پویای صحنه عملیات دریایی با هدف مسیریابی ایمن شناورهای سطحی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 16، شماره: 31
25 کنترل بهینه سیستم های سوییچ شونده خطی ناخودگردان: رهیافت نامساوی ماتریسی خطی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 1
26 مدلسازی و کنترل سیستم آتشنشان چندروتوری با کاربرد در پشتیبانی از عملیات انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظامی دوره: 4، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Fuzzy Logic Controller for Regulator problems with time-varying delays and uncertainties (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 A New Approach to Sliding Mode Control of Nonlinear Non-Affine Systems (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
3 A New Nonlinear System Modeling and Identification Method Based on Modal Series (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
4 A Novel Approach for solving nonlinear differential equations via Global Parametric Linear Treatment (GPLT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
5 A Novel Computational Approach to Solve Nonlinear Boundary Value Problems Using Extended Modal Series Method (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
6 An Application of Robust Model Predictive Control with Integral Action (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
7 An LMI Robust Predictive Control Approach Applied in a Chemical Reactor (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
8 Application of High-Degree Cubature Kalman Filter for Bearings- Only Target Tracking with Maneuvering Ownship (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
9 استفاده از روش خطی سازی فیدبک برمبنای رویت گر حالت جهت تنظیم غلظت گلوکز خون در بیماران دیابتی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
10 اعمال کنترل پیشبین مقاوم به ژنراتور DC تحریک مستقل بمنظور طراحی منبع جریان توان بالا (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
11 Chaos Suppression for a Class of Uncertain Chaotic Systems Using Fractional-Order Robust Control (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی تازه یافته های مهندسی برق ایران
12 Chaos Synchronization of Fractional-Order Lorenz System with Unscented Kalman Filter (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
13 Chaotic Attitude Synchronization of Multiple Spacecraft using Distributed Predictive Control (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
14 Constrained Robust Model Predictive Control of a Chemical Reactor (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
15 Design of A Variable Structure Controller To Pneumatic Muscle Actuator Using Moving Sliding Surfaces (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
16 Designing a Fuzzy Logic Controller for Automated Backward Parking Car (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر
17 Fractional PID Controller Design based on Evolutionary Algorithms for Robust two-inertia Speed Control (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
18 High Maneuvering Target Tracking Using Fuzzy Fading Memory (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
19 Identification of Modal Series Model of Nonlinear Systems Based on Subspace Algorithms (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
20 Immersion and Invariance Based Fault Tolerant Adaptive Spacecraft Attitude Control (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
21 Investigating the Effects of SVC Control Parameters on the Nonlinear Torsional Interaction Using Modal Series Method (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
22 Modeling and Signal Control of Single Intersections by Fuzzy Logic Controller (دریافت مقاله) دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
23 MPC Based Robust Stabilization of a Chemical Reactor (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
24 Nonlinear System State Estimation and Controller Design Using Modal Series (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
25 State Estimation of Nonlinear Systems Using Modal Series (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
26 Travel Time Estimation Using H-infinity Filtering Techniques (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
27 بررسی کار آمدی برخی از ساختارهای اخیر ارائه شده برای مبدل های Z-H (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی
28 بررسی کارآمدی برخی از ساختارهای اخیر مبدل های منبع امپدانسی و شبه امپدانسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی
29 بهبود عملکرد فیلتر ذره ای در سیستم ناوبری GPS/INS (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
30 پیاده سازی یادگیری تقویتی عمیق برای کنترل هوشمند مبدل افزاینده (دریافت مقاله) نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
31 پیش بینی سریهای زمانی آشوبگرا میتنی بر ترکیب تبدیل موجک و شبکه های تطبیقی عصبی- فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
32 تحلیل مدال خطی تداخل پیچشی SVC با در نظر گرفتن اثر مدلسازی و پارامترهای سیستم کنترل (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
33 تحلیل معادلات حرکت یک روبات استوانه ای با استفاده از صورت تعمیم یافته سری مودال (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
34 تحلیل یادگیری تقویتی در فرایندهای مارکوف به صورت سیستمهای دیجیتال (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
35 تخمین موقعیت دریک سیستم ناوبری ترکیبی GPS/INS با استفاده از فیلترهای جزئی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
36 تشخیص حمله صرع از روی سیگنال های EEG بااستفاده از روش یادگیری فعال فازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی
37 تطبیق وزنهای فیلترذره ای درسیستم ناوبری GPS/INS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
38 شناسایی ساختار و پارامترهای سیستمهای غیرخطی با استفاده از ترکیب الگوریتم های ژنتیک و برنامه سازی ژنتیکی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
39 طراحی جبرانساز تاخیر در سیستم کنترل تحت شبکه اترنت به روش ساختار کنترلی مدل داخلی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
40 طراحی کنترلر کاهش مرتبه یافته برای سیستم های صنعتی غیرخطی به کمک آنالیز مقادیر تکین اپراتور هنکل (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
41 طراحی مسیر موشک کروز جهت برخورد متعامد به هدف (دریافت مقاله) همایش مهندسی برق، مخابرات پزشکی و پژوهشهای نیاز محور با محوریت دستاوردهای نوین در علوم مهندسی
42 طراحی یک الگوریتم مبتنی بر خوشه سازی کاهشی در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
43 کاربرد شبکه های عصبی و استنتاج فازی در شناسایی نوع و شدت آسیب در بلبرینگ (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
44 کاهش مرتبه ی معادلات فضای حالت یک سیستم کنترلی غیرخطی با کمک آنالیز مقادیر تکین اپراتور هنکل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک
45 کنترل بهینه مقاوم موتور رلوکتانسی سوییچ شونده در حضور عدم قطعیت ها (دریافت مقاله) کنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر
46 کنترل پیش بین دوز گرمایی در گرمادرمانی با امواج آلتراسوند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
47 کنترل پیش بین مبتنی بر مدل سیستم سوییچ شونده خطی نامعین با ورودی خارجی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات
48 کنترل پیگ هوشمند برای بازرسی داخلی خطوط لوله گاز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
49 کنترل مدل پیش بین مقاوم اصلاح یافته راکتور شیمیایی با عدم قطعیت چند وجهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
50 کنترل مدل پیش بین مقاوم یک مخزن راکتور با عدم قطعیت polytopic (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
51 کنترل مقاوم مخزن رأکتور همزن پیوسته دوجداره با استفاده از کنترل پیش بین (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی برق
52 مباحثی در کنترل بهینه سیستم های قطعه ای آفین (دریافت مقاله) همایش مهندسی برق، مخابرات پزشکی و پژوهشهای نیاز محور با محوریت دستاوردهای نوین در علوم مهندسی
53 محاسبه ضرایب سری مودال پاسخ ورودی صفر سیستمهای غیرخطی به کمک نامساویهای ماتریسی خطی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
54 محاسبه کران بالای تاخیر درسیستم کنترل تحت شبکه اترنت وطراحی کنترلربااستفاده ازکران بالای به دست آمده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
55 مدلسازی و طراحی کنترلر کاهش مرتبه یافته برای کوادروتور شش درجه آزادی با استفاده از آنالیز مقادیر تکین اپرتور هنکل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق ایران
56 مش بندی بهینه تقریب PWA برای سیستم های غیرخطی به کمک الگوریتم یادگیری تقویتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی