دکتر شاهرخ جم

دکتر شاهرخ جم استاد دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر شاهرخ جم

Dr. Shahrokh Jam

استاد دانشگاه صنعتی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.