دکتر داوود دعاگویان

دکتر داوود دعاگویان دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر داوود دعاگویان

Dr. Davoud Doagouyan

دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.