دکتر اسماعیل نجفی اقدم

دکتر اسماعیل نجفی اقدم استاد دانشگاه صنعتی سهند ،رئیس انجمن میکروالکترونیک ایران

دکتر اسماعیل نجفی اقدم

Dr. Esmaeil najafiaghdam

استاد دانشگاه صنعتی سهند ،رئیس انجمن میکروالکترونیک ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.