دکتر محسن جهانشاهی

دکتر محسن جهانشاهی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
IEEE Senior member

دکتر محسن جهانشاهی

Dr. Mohsen Jahanshahi, Senior Member, IEEE

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی IEEE Senior member

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.