دکتر علیرضا تمجید یامچلو

دکتر علیرضا تمجید یامچلو استادیار

دکتر علیرضا تمجید یامچلو

Dr. Alireza Tamjid

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.