دکتر یوسف اصغری بایقوت

دکتر یوسف اصغری بایقوت استادیار گروه گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت

دکتر یوسف اصغری بایقوت

Dr. Yousof Asghari bayghot

استادیار گروه گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امر به معروف و نهی از منکر از منظر عرفانی (با تکیه بر اسرارالتوحید) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 8، شماره: 29
2 تحلیل و بررسی تصویر کبوتر در شعر خاقانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 14، شماره: 27
3 ضرورت تصحیح مجدد اشعار عربی خاقانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 20، شماره: 72
4 ضرورت توجه به تصحیف در تصحیح اشعار عربی خاقانی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 8، شماره: 4
5 کیخسرو اژدهاکش (دریافت مقاله) دوفصنامه زبان و ادب فارسی دوره: 72، شماره: 240
6 مقایسه تطبیقی ساختار و محتوای قصاید عربی خاقانی با معلقات سبع (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آن خیالاتی که دام اولیاست نقد و بررسی جمال پرستی درتصوف از منظر عقل و شریعت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر
2 بازخوانی تطبیقی نی نامه مثنوی مولوی با هفت وادی منطق الطیر عطار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ
3 تا صلح گیرد هر طرف تا محو گردد جنگ ها( راهکارهای رسیدن به صلح و وحدت جهانی در آثارمولوی) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات