دکتر محسن اکبری زاده

دکتر محسن اکبری زاده استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت

دکتر محسن اکبری زاده

Dr. Mohsen Akbarizadeh

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 روایت شناسی جمله معترضه در تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 23، شماره: 47
2 فرایند تقدیس درخت در حوزه فرهنگی هلیل رود (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 19، شماره: 38