دکتر سید محمد علوی

دکتر سید محمد علوی استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

دکتر سید محمد علوی

Dr. Seyed Mohammadtagi alavi

استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 7، شماره: 25
2 بررسی تطبیقی دعوای غیرمستقیم در حقوق ایران، فرانسه و مصر با محوریت حقوق ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 23، شماره: 1
3 تأملی بر فلسفه احکام و مقاصد شرع (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 5، شماره: 8
4 تحلیلی برآثار شرط حفظ مالکیت (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 79، شماره: 89
5 ماهیت حقوقی طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 23، شماره: 69
6 مبانی ارزیابی نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 22، شماره: 53
7 مطالعه تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 18، شماره: 1
8 موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 14، شماره: 51
9 نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 7، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازخوانی نقش تقصیردرنظام مسولیت مدنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها
2 بررسی تاثیر نهاد های دعا و زیارت در تربیت تمدنی - اسلامی (دریافت مقاله) همایش علمی – پژوهشی فتح الفتوح (۱) با موضوع تعلیم وتربیت تمدنی
3 تاثیر سازمان بازرسی کل کشور بر بهبود پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردمی زیر نظرحقوق شهروندی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
4 تحلیل اصل اقدامات احتیاطی در حقوق محیطزیست اروپا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
5 حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادهای درحال مذاکره و اجرا شده توسط نمایندگان الکترونیکی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی