دکتر سید محمد علوی

دکتر سید محمد علوی استاد دانشگاه تبریز

دکتر سید محمد علوی

Dr. Seyed Mohammadtagi alavi

استاد دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 7، شماره: 25
2 بررسی تطبیقی دعوای غیرمستقیم در حقوق ایران، فرانسه و مصر با محوریت حقوق ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 23، شماره: 1
3 تأملی بر فلسفه احکام و مقاصد شرع (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 5، شماره: 8
4 تحلیلی برآثار شرط حفظ مالکیت (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 79، شماره: 89
5 ماهیت حقوقی طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 23، شماره: 69
6 مبانی ارزیابی نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 22، شماره: 53
7 مطالعه تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 18، شماره: 1
8 موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 14، شماره: 51
9 نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 7، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازخوانی نقش تقصیردرنظام مسولیت مدنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسئولیت مدنی در حقوق ایران چالش ها و راهکارها
2 بررسی تاثیر نهاد های دعا و زیارت در تربیت تمدنی - اسلامی (دریافت مقاله) همایش علمی – پژوهشی فتح الفتوح (۱) با موضوع تعلیم وتربیت تمدنی
3 تاثیر سازمان بازرسی کل کشور بر بهبود پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردمی زیر نظرحقوق شهروندی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
4 تحلیل اصل اقدامات احتیاطی در حقوق محیطزیست اروپا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
5 حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادهای درحال مذاکره و اجرا شده توسط نمایندگان الکترونیکی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی