دکتر فریبا کریمی

دکتر فریبا کریمی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان

دکتر فریبا کریمی

Dr. Fariba Karimi

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه ی مدل غلبه بر سایش اجتماعی مسئولین بخش های بالینی بیمارستان های شهر اصفهان (پژوهش کیفی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 11، شماره: 37
2 ارایه مدل کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان با تاکید بر بعد تسهیلات آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 15، شماره: 3
3 الگوی روابط بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش با گرایش های کارآفرینانه کارکنان شرکت صنایع کاشی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 10، شماره: 1
4 الگوی ساختاری روابط بین سرمایه اجتماعی و قابلیت یادگیری سازمانی با نوآوری کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 7، شماره: 4
5 Comparison between effective factors on un-disciplinary physical-education classes of elementary schools (private & public schools) (دریافت مقاله) نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی دوره: 2، شماره: 2
6 The effect of resiliency promotion training package on self-efficacy and work-family conflict (دریافت مقاله) مجله عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دوره: 7، شماره: 1
7 The Identification of Components of Customer Orientation Culture in Iranian Educational System (دریافت مقاله) مجله تجارب تعلیم و تربیت دوره: 1، شماره: 1
8 The relationship between organizational climate and organizational citizenship behaviors of the staff members in the Department of Education in Isfahan city (دریافت مقاله) مجله بین المللی پژوهش روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 1
9 The relationship between transformational leadership with organizational innovation (دریافت مقاله) مجله بین المللی پژوهش روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 1، شماره: 3
10 بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر سایش اجتماعی و اشتیاق شغلی سرپرستاران بیمارستان های شهر اصفهان (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 10، شماره: 2
11 تاثیر آموزش مدیریت زمان بر خودراهبری در یادگیری دانش آموزان دختر پایه اول دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 12، شماره: 47
12 تحلیلی بر نیازهای آموزشی اعضای هییت علمی به منظور توانمندسازی آنان در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 6، شماره: 1
13 رابطه ادراک از رهبری موثق با رفتارهای انحرافی کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 1
14 رابطه بین سبک رهبری با راهبردهای مقابله با تعارض مدیران مدارس متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 2
15 رابطه بین سقف شیشه ای با احساس توانمندی کارکنان زن دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 12، شماره: 45
16 رابطه رهبری معنوی وحمایت سازمانی ادراک شده با فرسودگی شغلی پرستاران (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 11، شماره: 5
17 رابطه ی بین هوش هیجانی و مدیریت زمان در مدیران شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 24
18 سیاست گذاری حرفهای در نظام آموزشی در هزاره سوم با تاکید بر مبحث آینده پژوهی (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 3، شماره: 10
19 شناسایی مولفه های عدالت آموزشی در آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 47
20 شناسایی مولفه های مدرسه شاد در نظام آموزش ابتدایی ایران بر مبنای فرهنگ ایرانی– اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 5، شماره: 3
21 شناسایی مولفه های نوآوری باز و ارائه مدل برای پیاده سازی نوآوری باز در دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 2
22 شناسایی و ارائه شبکه مضامین مربی گری سازمانی برای مدیران دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 15، شماره: 54
23 شناسایی و بررسی عوامل سازمانی برای پیاده سازی نوآوری باز در دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 9، شماره: 17
24 شیوه های آشناسازی دانش آموزان دوره متوسطه فریدونشهر با حقوق شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 15
25 صلاحیت های حرفه ای معلمان آموزش عمومی و ارائه ی چارچوب ادراکی مناسب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 23
26 طراحی مدل ساختارمندی تفکر استراتژیک مدیران آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 5، شماره: 20
27 طراحی مدل عدالت آموزشی جهت نظام آموزش و پرورش رسمی و عمومی و اعتبار یابی آن (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 3
28 مدل روابط بین فضیلت و وفاداری سازمانی با بهزیستی روان شناختی و اشتیاق شغلی (مورد مطالعه: معلمان دوره متوسطه دوم شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 3
29 مطالعه تطبیقی مدل های مدارس کسب وکار در کشورهای منتخب؛ مطالعه موردی: نظام پیش دبستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 3، شماره: 9
30 واکاوی مولفه‌های شادی در اسلام و اعتباریابی آن با هدف ایجاد و گسترش مدارس شاد (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی برنامه های آموزشی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان بر اساس استاندارد ایزو 10015 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
2 ارزیابی هوش اجتماعی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی کنگان در سال تحصیلی ۹۴ -۹۳ (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
3 بررسی اهمیت اخلاق کاری و اداری در سازمان ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
4 بررسی تاثیر انواع سبک های یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
5 بررسی تاثیر رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
6 بررسی رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در سازمان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
7 بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و رضایت شغلی کارکنان اداره کل ثبت اسناد و املاک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
8 بررسی رابطه تناسب فرد- شغل و تناسب فرد- سازمان با فلات زدگی شغلی پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
9 بررسی رابطه رفتار اخلاقی با بهره وری افراد در سازمان ها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
10 بررسی رابطه نوع سبک یادگیری بر پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
11 بررسی کیفیت زندگی کارکنان در سازمان ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
12 بررسی مقایسه ای تفکرات غیر منطقی بین والدین کودکان عادی و والدین کودکان عقب مانده (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
13 بررسی نقش سبک های یادگیری در بهره وری نیروی انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
14 تحلیل رابطه مدیریت مشارکت جو و کیفیت کاری دبیران متوسطه در سازمان آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
15 تعالی اخلاق سازمانی در نظام های آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی
16 تعلیم و تربیت شهروندی (دریافت مقاله) همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم
17 تفاوت سیاستگذاری درسازمان های آموزشی وغیرآموزشی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
18 خلاقیت و نوآوری در مراکز آموزشی موانع وراهکار ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
19 رابطه ادراک از راهبردهای آموزش و تسهیم اطلاعات با مشارکت کارکنان سازمان آب و فاضلاب شهر اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
20 رابطه ادراک از راهبردهای توانمندسازی منابع انسانی با مشارکت کارکنان اداری سازمان آب و فاضلاب شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
21 رابطه رهبری معنوی با فرسودگی شغلی کارمندان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در توسعه تربیت بدنی و ورزش قهرمانی
22 رابطه رهبری معنوی و سرمایه روانشناختی با فرسودگی شغلی پرستاران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
23 رابطه سبک رهبری تحولی باس و سازمان یادگیرنده در دانشگاه آزاد خوراسگان (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
24 رابطه سبک رهبری تحولی باس و سرمایه اجتماعی در دانشگاه های اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
25 رابطه هوش اجتماعی با سبک رهبری مدیران دبیرستان های شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی
26 رابطه هوش معنوی با توانمند سازی روانشناختی در دبیران زن دوره متوسطه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
27 رابطه هوش معنوی با رضایت شغلی در بین دبیران زن دوره متوسطه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
28 رابطه هوش های چندگانه با خودکارآمدی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
29 رابطه ی بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
30 ضرورت تحول در سیاست های آموزشی، فرهنگی و نخبه پروری نظام آموزش و پرورش درعصر جهانی شدن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
31 ضرورت توجه به سرمایه اجتماعی در توسعه کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
32 کاربرد استاندارد آموزشی ایزو 10015در ارزیابی عملکرد آموزشی یک شرکت تولیدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
33 کاربرد هوش هیجانی در آموزش (دریافت مقاله) چهارمین و پنجمین همایش تازه های تعلیم و تربیت
34 مدلهای کارآفرینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
35 مدیریت تغییر در سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
36 مدیریت دانش در نظامهای آموزش (دریافت مقاله) همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم
37 مدیریت در نهج البلاغه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
38 معنویت در کار و رابطه رهبری معنوی با فرسودگی شغلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
39 موانع ومشکلات فراوری توسع وبهبود نواوری درسازمان ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
40 مولفه های فرهنگ مشتری مداری مبتنی بر تفاسیر قرآن کریم و نهج البلاغه در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی
41 مهندسی مجدد سیاستگذاری آموزشیمبتنی بر نظریه ی سرمایه ی نیروی انسانی در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
42 نقش آموزش در ارتقای بهره وری نیروی انسانی در سازمانها (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
43 نقش سرمایه اجتماعی درتوسعه مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
44 نقش عوامل انسانی در استفاده معلمان از فن آوری در مدارس هوشمند (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
45 نقش میانجی تناسب فرد شغل و تناسب فرد سازمان در رابطه بین سازگاری شغلی با فلات زدگی شغلی پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره